Bidra till calibre

calibre är ett resultat av ansträngningar från många volontärer från hela världen. Om du tycker att det är användbart, vänligen överväga att bidra till att stödja dess utveckling. Ditt bidrag hjälper till att hålla utvecklingen av calibre vid liv. Du kan betala med kreditkort, PayPal eller Patreon.

Bidra till att stöda utvecklingen av calibre

Tack.

Bli en beskyddare av calibre

Om du vill bidra regelbundet till calibre kan du bli en beskyddare av calibre genom att använda tjänsten Patreon eller tjänsten Liberapay.

Välj det språk du vill ha