Hämta för Linux

Den senaste utgåvan av calibre är 5.24.0. Vad är nytt.

Vänligen använd inte din distributions calibre-paket, eftersom de ofta är felaktiga/föråldrade. Använd istället den binära installationen som beskrivs nedan.

Binär installation

calibre har en binär installation som innehåller privata versioner av alla beroenden. Den körs på 32-bitars och 64-bitars Intel-kompatibla maskiner. För att installera eller uppgradera, helt enkelt kopiera och klistra in följande kommando i en terminal och tryck på Retur:

Medan du väntar på att hämtningen ska slutföras, vänligen överväg att bidra till att stöda utvecklingen av calibre.

Observera

  • Om du får ett fel om ett otillförlitligt certifikat betyder det att din dator inte har några root-certifikat installerade och det går inte att hämta installationsprogrammet säkert. Om du fortfarande vill fortsätta, använd flaggan --no-check-certificate med wget, så här:
  • Du måste ha xdg-utils, wget, xz-utils och python ≥ 2.6 installerat på ditt system innan du kör installationsprogrammet.
  • Du kan avinstallera calibre genom att köra sudo calibre-uninstall. Alternativt, ta bara bort installationsmappen för att ta bort 99% av installerade filer.
  • Du behöver GLIBC 2.18 eller högre och libstdc++.so.6.0.21 (från GCC 5.4.0) eller högre för att köra calibre
  • Om du får ett Could not load the Qt platform plugin xcb-fel saknar du några X11-XCB-bibliotek som behövs, t.ex. libxcb-xinerama0, för detaljer se här.
  • Du kan ändra mappen calibre är installerat i från standard (/opt) så här: Ändra /opt ovan till vilken mapp du vill att calibre automatiskt installeras i.
  • Du kan också göra en "isolerad" installation som bara rör filer i installationsmappen och inte behöver köras som root, så här:

Återgå till en tidigare version

Du kan installera en tidigare calibre-utgåva, så här: Ändra 4.23.0 ovan till versionen du vill installera.

Manuell binär installation

Om du vill återgå till en tidigare calibre-utgåva eller hämta en calibre-uppgradering manuellt, hämta tarballen i den utgåvan härifrån (välj 32-bitars- eller 64-bitarsversionen, beroende på vad som är lämpligt). Förutsatt att du vill ha calibre i /opt/calibre, kör följande kommando, ändra sökvägen till calibre-tarball.txz nedan så den är lämplig:


Installera från källkod

Varning: calibre är en mycket komplex mjukvara med massor av mycket petiga beroenden. Om du installerar från källa, är du på din egen hand. Vänligen öppna inte felanmälningar eller förvänta dig någon form av stöd. Du har blivit varnad.

Om du fortfarande är fast besluten att installera från källa, läs vidare:

  1. Se till att ditt system har Python 3 installerat.
  2. Installera de olika beroenden som anges nedan
  3. Kör följande kommandon i en terminal:


Beroenden

Den aktuella listan över beroenden som medföljer de officiella calibre-binärerna kan ses i sources.json. Även om calibre kan fungera med andra versioner av beroenden än de som listas där, testas/stöds det inte. Förutom dessa beroenden krävs olika byggtidskrav som pkg-config, en C/C++ kompilator o.s.v.

Välj det språk du vill ha