Hämta för Linux

Den senaste utgåvan av calibre är 5.5.0. Vad är nytt.

Vänligen använd inte din distributions calibre-paket, eftersom de ofta är felaktiga/föråldrade. Använd istället den binära installationen som beskrivs nedan.

Binär installation

calibre har en binär installation som innehåller privata versioner av alla dess beroenden. Den körs på 32-bitars och 64-bitars Intel-kompatibla maskiner. För att installera eller uppgradera, helt enkelt kopiera och klistra in följande kommando i en terminal och tryck på Enter:

sudo -v && wget -nv -O- https://download.calibre-ebook.com/linux-installer.sh | sudo sh /dev/stdin

Medan du väntar på att hämtningen ska slutföras, vänligen överväg att bidra till att stöda utvecklingen av calibre.

Observera

 • Om du får ett fel om ett otillförlitligt certifikat betyder det att datorn inte har några root-certifikat installerade och det går inte att hämta installationsprogrammet säkert. Om du fortfarande vill fortsätta, använd flaggan --no-check-certificate med wget, så här:
  sudo -v && wget --no-check-certificate -nv -O- https://download.calibre-ebook.com/linux-installer.sh | sudo sh /dev/stdin
 • Du måste ha xdg-utils, wget, xz-utils och python ≥ 2.6 installerat på ditt system innan du kör installationsprogrammet.
 • Du kan avinstallera calibre genom att köra sudo calibre-uninstall. Alternativt, kan du helt enkelt ta bort installationskatalogen kommer att ta bort 99% av installerade filer.
 • Du behöver GLIBC 2.18 eller högre och libstdc++.so.6.0.21 (från GCC 5.4.0) eller högre för att köra calibre
 • Om du får ett Could not load the Qt platform plugin xcb-fel saknar du några X11-XCB-bibliotek som behövs, t.ex. libxcb-xinerama0, för detaljer se här.
 • Du kan ändra mappen calibre är installerat i från standard (/opt) så här:
  sudo -v && wget -nv -O- https://download.calibre-ebook.com/linux-installer.sh | sudo sh /dev/stdin install_dir=/opt
  Ändra /opt ovan till vilken katalog du vill att calibre automatiskt installeras till.
 • Du kan också göra en" isolerad " installation som bara berör filer i installationskatalogen och behöver inte köras som root, så här:
  wget -nv -O- https://download.calibre-ebook.com/linux-installer.sh | sh /dev/stdin install_dir=~/calibre-bin isolated=y

Återgå till en tidigare version

Du kan installera en tidigare calibre-utgåva, så här:

sudo -v && sudo calibre-uninstall && wget -nv -O- https://download.calibre-ebook.com/linux-installer.sh | sudo sh /dev/stdin version=3.48.0
Ändra 3.48.0 ovan till vilken version du vill ha installerat.

Manuell binär installation

Om du vill återgå till en tidigare calibre-utgåva eller hämta en calibre-uppgradering manuellt, hämta arballen i den utgåvan här (välj 32-bitars eller 64-bitarsversionen, beroende på vad som är lämpligt). Om du antar att du vill ha calibre i /opt/calibre, kör följande kommando och ändra sökvägen till calibre-tarball.txz nedan så den är lämplig:

  sudo mkdir -p /opt/calibre && sudo rm -rf /opt/calibre/* && sudo tar xvf /path/to/downloaded/calibre-tarball.txz -C /opt/calibre && sudo /opt/calibre/calibre_postinstall
  

Installera från källkod

Varning: calibre är en mycket komplex mjukvara med massor av mycket petiga beroenden. Om du installerar från källa, är du på egen hand. Vänligen öppna inte felrapporter eller förvänta dig någon form av stöd. Du har blivit varnad.

Om du fortfarande är fast besluten att installera från källa, läs vidare:

 1. Se till att ditt system har python 2 installerat.
 2. Installera de olika beroenden som anges nedan
 3. Kör följande kommandon i en terminal:
curl -L https://calibre-ebook.com/dist/src | tar xvJ 
cd calibre*
sudo python setup.py install
    


Beroenden

Den aktuella listan över beroenden som de officiella calibre-binärerna är kombinerade med, kan ses i sources.json. Medan calibre kan fungera med andra versioner av beroenden än de som anges där, är det inte testat/stöds. Förutom dessa beroenden olika byggtidskrav såsom pkg-config, behövs en C/C++ kompilator, m.m.

Välj det språk du vill ha