Skaffa för Linux

Den senaste utgåvan av calibre är 4.1.0. Vad är nytt.

Vänligen använd inte din distributions calibre-paket, eftersom de ofta är felaktiga/föråldrade. Använd istället den binära installationen som beskrivs nedan.

Binär installation

calibre har en binär installation som innehåller privata versioner av alla dess beroenden. Den körs på 32-bitars och 64-bitars Intel-kompatibla maskiner. För att installera eller uppgradera, helt enkelt kopiera och klistra in följande kommando i en terminal och tryck på Enter:

sudo -v && wget -nv -O- https://download.calibre-ebook.com/linux-installer.sh | sudo sh /dev/stdin

Medan du väntar på att hämtningen ska slutföras, vänligen överväg att bidra till att stöda utvecklingen av calibre.

Observera

 • If you get an error about an untrusted certificate, that means your computer does not have any root certificates installed and so cannot download the installer securely. If you still want to proceed, pass the --no-check-certificate option to wget, like this:
  sudo -v && wget --no-check-certificate -nv -O- https://download.calibre-ebook.com/linux-installer.sh | sudo sh /dev/stdin
 • You must have xdg-utils, wget, xz-utils and python ≥ 2.6 installed on your system before running the installer.
 • Du kan avinstallera calibre genom att köra sudo calibre-uninstall. Alternativt, kan du helt enkelt ta bort installationskatalogen kommer att ta bort 99% av installerade filer.
 • You need GLIBC 2.18 or higher and libstdc++.so.6.0.21 (from gcc 5.4.0) or higher to run calibre
 • Du kan ändra mappen calibre är installerat i från standard (/opt) så här:
  sudo -v && wget -nv -O- https://download.calibre-ebook.com/linux-installer.sh | sudo sh /dev/stdin install_dir=/opt
  Ändra /opt ovan till vilken katalog du vill att calibre automatiskt installeras till.
 • Du kan också göra en" isolerad " installation som bara berör filer i installationskatalogen och behöver inte köras som root, så här:
  wget -nv -O- https://download.calibre-ebook.com/linux-installer.sh | sh /dev/stdin install_dir=~/calibre-bin isolated=y

Reverting to a previous version

You can install a previous calibre release, like this:

sudo -v && sudo calibre-uninstall && wget -nv -O- https://download.calibre-ebook.com/linux-installer.sh | sudo sh /dev/stdin version=3.48.0
Change 3.48.0 above to whatever version you want installed.

Manual binary install

If you wish to revert to an earlier calibre release or download a calibre upgrade manually, download the tarball of that release from here (choose the 32-bit or 64-bit version, as appropriate). Assuming you want calibre in /opt/calibre, run the following command, changing the path to calibre-tarball.txz below as appropriate:

  sudo mkdir -p /opt/calibre && sudo rm -rf /opt/calibre/* && sudo tar xvf /path/to/downloaded/calibre-tarball.txz -C /opt/calibre && sudo /opt/calibre/calibre_postinstall
  

Installera från källkod

Varning: calibre är en mycket komplex mjukvara med massor av mycket petiga beroenden. Om du installerar från källa, är du på egen hand. Vänligen öppna inte felrapporter eller förvänta dig någon form av stöd. Du har blivit varnad.

Om du fortfarande är fast besluten att installera från källa, läs vidare:

 1. Se till att ditt system har python 2 installerat.
 2. Installera de olika beroenden som anges nedan
 3. Kör följande kommandon i en terminal:
curl -L https://calibre-ebook.com/dist/src | tar xvJ 
cd calibre*
sudo python2 setup.py install
    


Beroenden

The up-to-date list of dependencies that the official calibre binaries are bundled with, can be seen in sources.json. While calibre might work with versions of dependencies other than those listed there, it is not tested/supported. In addition to those dependencies various build time requirements such as pkg-config, a C/C++ compiler, etc are needed.

Välj det språk du vill ha