Nytt i calibre 1.0

calibre has reached 1.0, seven years after it was first released and a year since the last major release. Lots of new features have been added to calibre in the last year — a grid view of book covers, a new, faster database backend, the ability to convert Microsoft Word files, tools to make changes to e-books without needing to do a full conversion, full support for font embedding and subsetting, and many more, described in detail below.

 • En rutnätsvy av bokomslag

  calibre har nu en valfri "rutnäts"-vy av omslag, ett bekvämt sätt att bedöma böckerna i din samling efter deras omslag :) För att slå på den, använd knappen med ikonen av ett rutnät i det nedre högra hörnet av huvudfönstret.

  In the finest calibre tradition the view is highly customizable, you can adjust the cover size, the space between covers, choose to display the book title below the covers and even change the background color! All the customization is available via Preferences->Look & feel->Cover grid. See the screen shots below.

  Första Andra Andra
 • En ny, snabbare databas-backend

  Databasens backend i calibre har skrivits om från början. Den nya koden är mindre, mer robust och 2-3 gånger så snabb som den gamla koden. Inga vackra bilder för detta, men de av er som har stora boksamlingar bör uppskatta hastigheten.

 • Virtuella bibliotek

  Virtuella bibliotek gör att du enkelt kan partitionera ditt stora calibre-bibliotek i mindre "virtuella" bibliotek. Ett Virtuellt bibliotek är ett sätt att tala om för calibre att endast öppna en delmängd av ett normalt bibliotek. Till exempel kanske du bara vill arbeta med böcker av en viss Författare eller böcker som bara har en viss tagg. Om du vill använda den här funktionen klickar du på knappen Virtuellt bibliotek till till vänster om sökfältet. Mer information finns i Virtuella bibliotek i Användarhandboken. Du kan till och låta calibre visa Virtuella biblioteken som flikar ovanför boklistan, som visas i skärmbilderna nedan.

  Första Andra Tredje
 • Konvertering av Microsoft Word-dokument

  calibre kan nu konvertera Microsoft Word-dokument (.docx-filer, genereras av Word 2007 eller nyare). Omvandlaren är omfattande, med stöd för listor, tabeller, bilder, alla typer av text formatering, fotnoter, slutnoter och även dropcaps. En prov-docx- fil som visar funktionerna i omvandlaren är tillgänglig: demo.docx. Lägg bara till den i calibre och konvertera den till EPUB eller AZW3 och se vad omvandlingsmotorn är kapabel till.

 • Nya metadatahämtningskällor

  Many new metadata sources have been added, particularly for finding book covers. For example, calibre can now do a Google Image search to find covers. You can enable the new sources by going to Preferences->Metadata download. Other new sources include Edelweiss, a website maintained by book publishers and Big Book Search which collates cover images from Amazon. The new cover sources can return multiple covers for a single book, allowing you to pick and choose to select the image you like best.

  Första Andra
 • Fullt stöd för typsnitts inbäddning

  calibre's conversion engine now has full support for font embedding. It can scan your computer for all TrueType and OpenType fonts referenced in the document being converted and automatically embed them (provided the output format supports embedded fonts, of course). This can be turned on via the Look & feel section of the conversion dialog.

  Konverteringsmotorn kan också undergruppera typsnitt, det vill säga minska dem till att endast innehålla glyfer för tecken som faktiskt finns i dokumentet som konverteras. Detta kan kraftigt minska storleken på typsnittsfilerna.

 • Ett lättanvänt verktyg för att redigera innehållsförteckningen i e-böcker

  Using the new Edit ToC tool, you can easily re-arrange the entries in an existing Table of Contents, change their text and even change the location they point to by simply clicking the new location in the book. To use this tool, go to Preferences->Toolbar and add the Edit ToC tool to the main toolbar. Then simply select the books you want to be polished and click the Edit ToC button.

  Första Andra Tredje
 • Omskriven PDF-utgångsmotor

  The PDF Output engine in calibre was completely re-written. The new engine supports proper pagination, inserting headers and footers with templates, auto-generation of a printable Table of Contents and many other features. See Converting to PDF for details.

 • Nytt verktyg: "Polera böcker" som låter dig utföra olika automatiserade saneringsåtgärder på e-böcker

  Polishing books is all about putting the shine of perfection on your e-book files. You can use it to embed referenced fonts, subset embedded fonts, smarten punctuation, update the metadata in the book files from the metadata in the calibre library, manipulate the book jacket, etc. To use this tool, go to Preferences->Toolbar and add the Polish books tool to the main toolbar. Then simply select the books you want to be polished and click the Polish books button. Polishing, unlike conversion, does not change the internal structure/markup of your book, it performs only the minimal set of actions needed to achieve its goals. Note that book polishing only works in e-books in the EPUB and AZW3 formats.


Detta är en lämplig tidpunkt för att ge ett stort tack till alla calibre-utvecklare som har bidragit till många av de största nya funktionerna som anges ovan. En ofullständig lista över bidragsgivare finns här.

Observera att många av dessa funktioner faktiskt introducerades under 0.9.x-serien. I det här dokumentet beskrivs nya funktioner jämfört med 0.9.0

Se vad som var nytt i tidigare stora utgåvor av calibre: 0.9, 0.8, 0.7.

Välj det språk du vill ha