Mis uut

Vaata, mis calibre versioonis 4.0 uut on

Väljalase: 4.13 [27 Mar, 2020]

Uued võimalused

 • Edit book: When searching in normal mode, have spaces in the search expression match multiple spaces and line breaks in the text.

  Sulgeb piletid: 1868847

 • When running calibre-portable.exe popup a more useful error message if it is placed in a location with a too long path.

  Sulgeb piletid: 1866739

 • Edit book: Allow skipping confirmation dialog when marking non-first file as cover page
 • Add a shortcut [Ctrl+Alt+p] to switch to the previously opened library.

  Sulgeb piletid: 1866742

Veaparandused

 • Viewer: Fix searching in flow mode not scrolling to display the search results.

  Sulgeb piletid: 1866519

 • Viewer search: Fix jumping to next match sometimes selecting previous match if the searched for expression occurs with identical context in multiple places.

  Sulgeb piletid: 1868633

 • Viewer: Ensure there is no bleed between pages when using single page per screen
 • Fix shift click not working reliably in the book list
 • Fix edit open with applications not working from files browser in editor
 • MOBI Input: Upshift non-animated GIF to PNG as it is a more widely supported format
 • MOBI Input: Dont auto-convert images in PNG/GIF formats to JPEG
 • MOBI Output: Improve conversion of PNG images with transparency to GIF
 • Check Book: Do not fail if non-UTF-8 stylesheets are present in the book.

  Sulgeb piletid: 1866701

 • Viewer: Maximum font size for margin text should be the body font size not hardcoded to 12px
 • PDF Output: Ignore glyph size mismatches when merging fonts for TTF.

  Sulgeb piletid: 1866364

Uued uudiste allikad

 • Istorias and Sardinia Post, autor tzium

Täiustatud uudiste allikad

 • Forbes
 • LA Times
 • Glasgow Herald
 • Spectator Magazine
 • Newsweek

Väljalase: 4.12 [6. märts 2020]

Uued võimalused

 • Kobo driver: Add support for new firmware with the series list on the device
 • Automatically extract the source DOCX file from Kindle Create KPF files when adding them to calibre. If you prefer to preserve the KPF file you can disable the KPF Extract plugin in Preferences->Plugins
 • Sisuserver: Lisati nupp kõigi kohalikus vahemälus olevate raamatute kustutamiseks.

  Sulgeb piletid: 1864305

 • Muuda raamatut: Lubati sildi sisu valimine klahvikombinatsiooniga Ctrl+Alt+t
 • Vaatur: Salvesta hetkeasukoht 3 sekundi möödudes viimasest asukohamuutusest. Kasulik, kui vaatur ooterežiimist naastes ootamatult sulgub.
 • Vaatur: Lisati klaviatuuri otsetee (Ctrl+w) kerimisriba lülitamiseks.

  Sulgeb piletid: 1864356

 • Vaatur: Klaviatuuri otseteed veergude arvu muutmiseks (Ctrl+[ ja Ctrl+])

Veaparandused

 • Parandati metaandmete allalaadimise plugin Douban

  Sulgeb piletid: 1853091

 • Vaatur: Parandati Regulaaravaldiste ja Täissõnade režiimides otsimise töötamine.
 • Viewer: Fix searching for multiple words in fixed layout books not working.

  Sulgeb piletid: 1863464

 • RTF Input: Fix handling of RTF files with invalid encoded text.

  Sulgeb piletid: 1864719

 • PDF Output: Add a hangcheck for loading HTML if there is no progress for sixty seconds abort

  Sulgeb piletid: 1865380

 • Viewer: When starting without a book allowing quitting the viewer by clicking the close button on the "Open book" page

  Sulgeb piletid: 1864343

Uued uudiste allikad

 • Spectator Australia, autor James Cridland

Täiustatud uudiste allikad

 • Wired
 • ABC News Australia

Väljalase: 4.11.2 [21. veebr 2020]

Uued võimalused

 • Vaatur: Lubati kerimisribal paremklõpsamine, nägemaks levinumaid kerimise otseteid
 • Muuda raamatut: Eevaate paneel: Lubati piltidel parem-klõpsamine nende muutmiseks
 • Add a new Quick select action to quickly select a virtual library with a few keystrokes. Activated by Ctrl+t or the Virtual library menu
 • Vaatur: Arvuta vaikimisi veerulaiused praguse kirjasuuruse alusel
 • Vaatur: Lisati juhtelement vaaturi sulgemiseks, kasulik puutetundlikel ekraanidel.

  Sulgeb piletid: 1862441

 • Vaatur: Lisati otsetee metaandmete näitamiseks (Ctrl+n)

  Sulgeb piletid: 1862432

Veaparandused

 • 4.11.2 parandab mõned taandarengud, mis tegid katki Uus järjehoidja nupu vaaturis ja sisuserveris kogu vaates kerimise. Parandab ka vaaturi vaikimisi veerulaiuste arvutamise vea kirjasuuruse muutmisel.
 • Viewer: Fix a regression that broke detection of pop-up footnotes using EPUB 3 markup
 • Vaatur: Parandati praeguse lugemisasukoha salvestamine eelistuste muutmisel, kui automaatkerimine on aktiveeritud.

  Sulgeb piletid: 1863438

 • Vaatur: Parandati viga, kus automaatkerimise peatamine peatüki lõpus ei takistanud hüppamist järgmisele peatükile.

  Sulgeb piletid: 1863487

 • Parandati viga, kus vaaturi aken läks ekraanist välja isegi siis, kui akna geomeetriat ei taastatud
 • Muuda raamatut: Parandati reegli break-(before|after) süntaksi esiletõstmine

  Sulgeb piletid: 1863020

 • Parandati osade pildifailide lohistamine metaandmete dialoogiaknale

  Sulgeb piletid: 1862440

 • Conversion pipeline: Fix styles applied via selectors to the <html> element being ignored

  Sulgeb piletid: 1862401

 • Bulk metadata edit: Fix clear series not resetting series index
 • Parandati viga, kus raamatu üksikasjade paneelil autori nimel klõpsamisel ei töötanud teenusest Goodreads otsing, kui autori nimes oli rohkem kui kaks osa

Täiustatud uudiste allikad

 • New York Times

Väljalase: 4.10 [7. veebr 2020]

Uued võimalused

 • Vaatur: Otsides otsitakse ka üksik- ja topeltjutumärkide ilustatud variante.

  Sulgeb piletid: 1861715

Veaparandused

 • Fix a regression that caused the edit metadata individually and convert individually actions to use the bulk actions when multiple books are selected.
 • Linux: Parandati katkise/ühildumatu CUPS Qt süsteemiplugina põhjustatud krahh.

  Sulgeb piletid: 1861741

 • Vaatur: Parandati otsingu otsetee nupu fookustamine otsingu sisendile, kui otsingupaneel oli asetatud kaardile või ujuvasse aknasse
 • Update Google Images cover download plugin for website markup changes

  Sulgeb piletid: 1862034

 • Kataloogi loomine: Eira vigaseid avaldamiskuupäevi
 • Vaatur: Peata automaatkerimine, kui muudetakse lehe laotuse režiimi.

  Sulgeb piletid: 1861621

 • zip-fail: Parandati taandareng, mis tegi katki selliste zip-failide käsitlemise, mille sisemised failinimed polnud kodeeringus UTF-8.

  Sulgeb piletid: 1860889

 • Check Book: Turn off unique headings CSS warning
 • DOCX väljund: Kui loendikirje sisaldab pesastatud loendit, aga mitte teksti, tuleks see väljastada tühja loendikirjena.

Täiustatud uudiste allikad

 • The New Yorker
 • Financiele Dagblad

Väljalase: 4.9.1 [23. jaan 2020]

Uued võimalused

 • Vaatur: Täiustatud otsingu funktsionaalsus

  Sulgeb piletid: 1834247

  Nüüd näidatakse kõik vasted, kui otsida külgribal sõnu. Toetab ka regulaaravaldistega otsimist.

 • Muuda raamatut: Raamatu kontrollimise funktsioonil on nüüd uus täiustatud CSS-i kontrollija, mis toetab CSS 3
 • Muuda raamatut: Failide sirvija kontekstimenüüsse lisati tegevus "Ava programmiga", et faile hõlpsasti väliste programmidega avada.

  Sulgeb piletid: 1860462

 • Vaaturi tööriistariba: Lisati nupp värviskeemide hõlpsaks muutmiseks

  Sulgeb piletid: 1859547

Veaparandused

 • versioon 4.9.1 parandab mõned taandarengud versioonis 4.9.0, kus raamatu kontrollimise tööriist raporteeris valevigadest ja andis kommentaaride redaktoris lähtekoodi muutmise vaates veateate
 • Kommentaaride muutja: Parandati viga, kus tühja lõiku näidati kahe reana.
 • PDF väljund: Parandati elementi <canvas> sisaldavate failide teisendamine.

  Sulgeb piletid: 1859040

 • Vaatur: Parandati viga, kus ei suudetud avada osa raamatuid, mis sisaldasid analüüsimatuid URLe.

  Sulgeb piletid: 1858836

 • Vaatur: Parandati viga, kus külgmistel veeristel ei kuvatud andmeid oma koha peal, kui hiir oli külgmisel veerisel.

  Sulgeb piletid: 1858263

 • Raamatu üksikasjade paneel: Kaanepildil salvestamiseks paremklõpsates asendatakse soovitatavas failinimes vigased tähemärgid.
 • Parandati kahjutu veahüpik SSL võtme/sertifikaadi lisamisel serveri sätetes

  Sulgeb piletid: 1858198

 • Tume teema: Parandati värvid dialoogiaknas 'Eemalda kõik formaadid peale'

Täiustatud uudiste allikad

 • Liberty Times

Väljalase: 4.8 [3. jaan 2020]

Uued võimalused

 • Vaatur voogrežiimis: Lisati automaatkerimine, mida saab käivitada vaaturi juhtelementidega, samuti tehti seadistatavaks nooleklahvidega sujuv kerimine
 • Vaatur: Lubati andmete näitamine lisaks päistele/jalustele ka vasak- ja parempoolsetel ääristel.

  Sulgeb piletid: 1855121

 • Viewer: Allow right clicking in the lookup panel to zoom in/out.

  Sulgeb piletid: 1857989

 • Vaatur: Sätete lehel Eelistused->Värvid lisati võimalus ääriste värvi muutmiseks uute värviskeemide loomisel
 • Vaatur: Eelistuste nägemiseks Ctrl+,

Veaparandused

 • PDF Output: Fix extracting text from generated PDFs not working if more than 100 characters per font are used in the text.

  Sulgeb piletid: 1857886

 • macOS: Parandati viga, kus vaaturi juhtelemendid ei kasutanud süsteemi kasutajaliidese kirja
 • Vaatur: Parandati lehekülgedega režiimis ühe lehega ekraanil piltide mittenäitamine teatud suurustes, kui need on lehel ainus sisu.

  Sulgeb piletid: 1857803

 • Vaatur: Parandati svg linkide töötamine.

  Sulgeb piletid: 1857812

 • Vaatur: Parandati viga, kus pahatahtlikel eesmärkidel loodud EPUB-failid suutsid arvutis olevatest failidest andmeid lugeda. Tänud kasutajale dozernz selle rünnakuviisi avastamise eest.

  Sulgeb piletid: 1857800

 • macOS: Parandati taandareng eelmises versioonis, mis põhjustas lingi helesinise värvi isegi heledate värvilahenduste korral
 • RTF väljund: Parandati taandareng, mis aeglustas piltide teisendamist.

  Sulgeb piletid: 1857732

 • Serveris vaatur: Täisekraanist väljumise tegevus tehti vaaturi juhtelementides kättesaadavaks.

  Sulgeb piletid: 1857677

 • Vaatur: Parandati viga, kui üritati muuta mitut klaviatuuri otseteed korraga

  Sulgeb piletid: 1858117

 • Parandati kirjaviga, mis põhjustas kahjutu veateate kaanepiltide allalaadimisel ja kui leiti ainult üks kaanepilt

Täiustatud uudiste allikad

 • London Review of Books

Väljalase: 4.7 [26. dets 2019]

Uued võimalused

 • macOS: Use transient scrollbars unless they are disabled in system preferences
 • Vaaturi tööriistariba: Lisati tegevused järgmise ja eelmise sektsiooni jaoks. Vaikimisi neid tööriistaribale ei lisata, nende lisamiseks tuleb tööriistariba kohandada.
 • Vaatur: Lisati säte tööriistariba nähtavana hoidmiseks täisekraanirežiimis (Vaaturi Eelistused->Muu)
 • Vaatur: Lubati valiku muutmine klahvikombinatsiooniga Ctrl+Shift+nooleklahvid.

  Sulgeb piletid: 1855942

 • Book details: Add an option in Preferences->Look & feel->Book details to show a heading for the comments in the book details panel

  Sulgeb piletid: 1855942

 • Muuda raamatut: Õigekirjakontroll: Eira sõnades poolituskriipse
 • Viewer: In multiple pages per screen mode, When paging back to a chapter we have just paged forward from return to the exact position we left from in terms of number of blank trailing pages displayed.

  Sulgeb piletid: 1856472

 • Viewer: Add a setting under Preferences->Colors to control when the viewer will override all book colors or not.

Veaparandused

 • Vaatur: Parandati viga, kus voogržiimis nipsates kerimine hüppas järgmisele peatükile.

  Sulgeb piletid: 1856398

 • Windows: Võimalik parandus veale, kus mitme monitoriga süsteemide korral näidati osa aknaid väljaspool ekraani

  Sulgeb piletid: 1857651

 • macOS: Fix PDF Output not working when running ebook-convert via symlink on the command line.

  Sulgeb piletid: 1857377

 • PDF Output: Ignore upto 8 byte glyph data size mismatches when merging identical glyphs.

  Sulgeb piletid: 1857268

 • Edit Book: Spell Check: Fix words surrounded by narrow non-breaking spaces being incorrectly detected as mis-spelled
 • Hangi raamatuid: Uuendati mitmeid poolakeelseid poode
 • macOS: Parandati vaaturi tööriistaribal juhtelementide ümberpaigutamine lohistades
 • PDF Output: When an inline image is placed alone inside a block tag, ensure that it is not split over two pages.
 • Sisukorra muutja: Parandati viga, kus linkidest loomine ei töötanud korralikult, kui linkidel polnud fragmente.

  Sulgeb piletid: 1856395

 • PDF Output: Dont dedup images that cannot be uncompressed

  Sulgeb piletid: 1856564

 • Täpsema otsingu dialoog: Parandati viga dialoogi sulgemisel, kui see oli teisel vahekaardil ja ükski väli polnud fookuses

Täiustatud uudiste allikad

 • Global Times
 • London Review of Books
 • The Telegraph (UK)
 • The Economist

Väljalase: 4.6 [13. dets 2019]

Uued võimalused

 • Windows 10: Lisati tumeda teema tugi.

  Kui sa lubad tumeda režiimi Windowsi sätete aknas Sätted->Isikupärastamine->Värvid ja taaskäivitad calibre, kasutab see tumedaid värve. Seda saab sisse lülitada ka keskkonnamuutuja CALIBRE_USE_DARK_PALETTE määramisel.

 • Raamatu viimistlemise tööriist: Lisati säte poolituskriipsude lisamiseks või eemaldamiseks raamatu tekstis
 • Vaatur: Lubati uuesti vana viidete režiim calibre versioonist 3.x
 • Kobo draiver: Uue püsivara tugi

Veaparandused

 • PDF väljund: Parandati viga, kus säte ridade lõpus olevate pikkade sõnade murdmiseks ei töötanud calibre versioonist 4 alates.

  Sulgeb piletid: 1854349

 • DOCX Input: Fix incorrect font sizes for footnote references in paragraphs that have text with multiple font sizes.

  Sulgeb piletid: 1855403

 • DOCX sisend: Eira pesastatud <sup>-märgendeid allmärkuste viidetes
 • Vaatur: Parandati viga, kus akna suuruse muutmisel ei rakendatud õigesti teksti suurima laiuse/kõrguse sätteid.

  Sulgeb piletid: 1854211

 • Vaatur: Raamatus vastava asukoha vaatamisel laienda automaatselt sisukorra kirjeid.
 • Vaatur: Kui uue järjehoidja loomisel on valitud mingi tekst, kasuta seda järjehoidja vaikimisi pealkirjana.

  Sulgeb piletid: 1854611

Väljalase: 4.5 [29. nov 2019]

Uued võimalused

 • Uue PocketBook Inkpad X draiver

  Sulgeb piletid: 1854335

 • Uue Bookeen Diva HD draiver

  Sulgeb piletid: 1854063

 • PDF Output: Add an option to shift text horizontally on odd/even pages.

  Sulgeb piletid: 1853155

 • Pildi vaatamise hüpikdialoog: Lisati märkeruut pildi mahutamiseks aknasse.

  Sulgeb piletid: 1853671

 • Muuda raamatut: Mitme kirjatüübifaili raamatusse importimisel loo automaatselt reeglid @font-face, nagu seda tehakse üksiku kirjatüübifaili importimisel.

Veaparandused

 • PDF väljund: Parandati vigane kujutamine, kui sisend-dokumendis oli liiga palju ankruid.

  Sulgeb piletid: 1854345

 • Parandati taandareng, mis võis põhjustada akna laotuse sätete mitte salvestumise väljumisel

Täiustatud uudiste allikad

 • L'express
 • The Toronto Star

Väljalase: 4.4 [21. nov 2019]

Uued võimalused

 • Vaatur: Lubati tööriistaribal nähtavate tegevuste kohandamine (Eelistused->Muu->Kohanda tööriistariba).

  Sulgeb piletid: 1852017

 • Vaatur: Käsurea argument --open-at võimaldab nüüd vastendada lisaks pealkirjadele ka sisukorra href-e
 • Raamatu üksikasjade aken: Näita kaanepildi kohtspikril raamatu teed.

  Sulgeb piletid: 1853184

 • Raamatu üksikasjade hüpikaken: Kaanepildi paremklõpsu kontekstimenüüsse lisati programmiga avamise tegevused.

  Sulgeb piletid: 1852626

 • Muuda raamatut: Kontrolli raamatut: Märgista tühjad id atribuudid OPF-is vigadeks.

  Sulgeb piletid: 1852318

 • Vaatur: Lisati klaviatuuri otsetee (Ctrl+F11) tööriistaribade lülitamiseks
 • Metaandmete massilise allalaadimise ülevaate dialoog: Loobumise nupul klõpsamisel küsitakse kinnitust, kui osa raamatute andmed on juba üle vaadatud

Veaparandused

 • PDF Output: Fix an error when using fonts with vertical metrics.

  Sulgeb piletid: 1852036

 • Vaatur: Parandati vilkumine, kui kerimisriba on lubatud ja päis/jalus on ekraani jaoks liiga lai.
 • PDF väljund: Täiustati lehe jaoks liiga suurte piltide käsitlemist.

  Sulgeb piletid: 1852205

 • Viewer: In paged mode break long text without spaces at arbitrary points instead of overflowing to the next page.

  Sulgeb piletid: 1852192

 • Vaatur: Parandati programmi seisaku teke, kui ühe eksemplariga vaaturi puhul kasutati argumenti --open-at ja määratletud asukoht oli juba avatud.

  Sulgeb piletid: 1656573

 • Vaatur: Parandati viga, kus .txt failide avamisel eraldiseisvas vaaturis jäeti txt-faili kausta alles ajutine index.html fail.

  Sulgeb piletid: 1853232

 • Linux: Make some cache removal code robust against un-decodeable filenames in the cache directories
 • Vaatur: Parandati viga, kus eelistuste aknas paneelide kerimine tekitas jäänukeid.

  Sulgeb piletid: 1851933

 • Vaatur: täiustati juhtelementide väljanägemist väikestel ekraanidel.

  Sulgeb piletid: 1851921

 • Vaaturi eelistustes liigutati sulgemise nupp vasakule, et see oleks sarnasem ülejäänud sisuserveri kasutajaliidesega.

  Sulgeb piletid: 1851937

 • Vaatur: Parandati viga, kus vaikimisi laadilehe taastamise rakendamiseks oli vajalik vaaturi taaskäivitamine
 • Vaatur: Ära oota selliste <link>-märgendite laadimist, mis pole laadilehed.

  Sulgeb piletid: 1851814

 • Vaatur: Süsteemi värviteema kasutamisel kirjuta üle raamatus olevate linkide värvid ainult siis, kui värviteema on tume.

  Sulgeb piletid: 1852990

Täiustatud uudiste allikad

 • The Atlantic
 • LifeHacker

Väljalase: 4.3 [8. nov 2019]

Uued võimalused

 • Vaatur: Poolitati suuremahuliste EPUB-failide esmakordsel avamisel ettevalmistamiseks kasutatavat aega
 • Vaatur: Lisati valikuline tööriistariba levinud tegevustega; lülita see sisse aknas Eelistused->Muu
 • Viewer: Change the default color scheme to "System" which matches the colors used by the rest of calibre/the operating system. Also means the colors change automatically when the system color theme changes.
 • Vaatur: Lisati klaviatuuri otsetee ; raamatus teatud asukohta minemiseks
 • Vaatur: Lisati juhtelement kasutajaliidese lihtsaks vaikesätete taastamiseks
 • Vaatur: Lubati argumendi --open-at kasutamine ka koos raamatu asukohtadega
 • Vaatur: Lisati käsurea suvand raamatute sunnitud uuestilaadimiseks

Veaparandused

 • Sisuserver: Parandati koomiksite teisendamine.

  Sulgeb piletid: 1847017

 • Raamatu üksikasjad: Paremklõpsu menüüs lubati autori linkide ja identifikaatorite kopeerimine
 • Raamatu üksikasjad: Parandati identifikaatorite eemaldamine paremklõpsu menüü kaudu
 • Raamtu üksikasjad: Parandati viga, kus siltidel jms klõpsates ei loodud täpse vastavusega otsinguid
 • Viewer: When resizing and then resizing back to the old size ensure we return to the same page in paged mode.

  Sulgeb piletid: 1847507

 • Duplicates dialog: Sort sub-list of matching books already in calibre by author for easier inspection.

  Sulgeb piletid: 1851386

 • PDF väljund: Parandati samas failis olevate sihtkohtadega linkide töötamine.

  Sulgeb piletid: 1849529

 • Vaatur: Parandati viga, kus klaviatuuri otseteede muudatusi ei rakendatud enne vaaturi taaskäivitamist.

  Sulgeb piletid: 1851045

 • DOCX Input: Fix AlternateContent blocks rendering both choice and fallback sections.

  Sulgeb piletid: 1847365

 • macOS: Parandati viga, kus CSV-kataloogide loendis ei saanud sisestuste asukohta muuta.

  Sulgeb piletid: 1850918

 • Windows: fix UTF-16/truncated output when reporting unhandled exceptions
 • Vaatur: Parandati hiire rulliku töötamine, kui hiir oli leheveeriste peal.

  Sulgeb piletid: 1850845

 • Linux: Install bash completions as individual files for each calibre binary
 • Sisuserver: Parandati viga, kus allalaadimise nupp ei töötanud mitte-epub formaatide puhul.

  Sulgeb piletid: 1850078

 • Parandati krahh automaattäitmise loendite hüpikus, kui hiir oli loendi kohal ja loendit keriti klaviatuuriga
 • Viewer: Fix rare exception when navigating to a CFI.

  Sulgeb piletid: 1849775

 • Viewer: Ignore failures printing console message when the viewer is launched with broken stderr.

  Sulgeb piletid: 1849612

 • Amazon metadata: Fix failure to get published date from audible book pages.

  Sulgeb piletid: 1849400

 • Vaatur: Parandati viga, kus otseteede eelistusi ei tõlgitud
 • Siltide sirvija: Parandati vali tekstivärv tumedas teemas hiirega üksuse kohale minnes
 • Fix crash if canceling the icon theme download while covers are downloading
 • Vaatur: Parandati viga, kus mitte-ASCII sisu laadilehtedes ei tõlgendatud õigesti.

  Sulgeb piletid: 1848858

 • Vaatur/Sisuserver: Parandati viga, kus automaattäitmise hüpikute ajalugu, näiteks otsinguribadel, ei talletatud õigesti.

  Sulgeb piletid: 1847976

 • PDF Output: When a link with a fragment points to a non-existent anchor link to the top of the file instead of not linking at all
 • PDF väljund: Parandati standartse svg pildi töötamine täisekraanil
 • PDF väljund: Parandati täisekraani pilte sisaldavate raamatute teisendamine.

  Sulgeb piletid: 1848701

Täiustatud uudiste allikad

 • Clarin
 • Various Polish news sources

Väljalase: 4.2 [18. okt 2019]

Uued võimalused

 • macOS: Mitmed täiustused tumeda režiimi toetamiseks

  Sulgeb piletid: 1847571

 • Vaatur: Ära loo kaanepilte raamatutele, millel kaanepilti pole. Pane tähele, et seetõttu valmistatakse uuesti ette kõik eelnevalt avatud raamatud.
 • Vaatur: Taastati PDF-iks printimise võimalus
 • Viewer: Allow also jumping to book positions in Goto->Location
 • Sisuserver: Kui raamatute lisamisel kahtlustatakse duplikaati, näita rohkem teavet duplikaadile vastavate raamatute kohta
 • FB2 väljund: Kiirendati piltide teisendamist ja lisati väliste linkide käsitlemine
 • Vaatur: Kui raamatul pole sisukorda, ürita see luua pealkirjadest, kui neid on.

  Sulgeb piletid: 1847277

 • Vaatur: Täiustati koomiksite näitamist. Enam pole tühje lehekülgi pärast suuri pilte ega pärast iga pilti mitme leheküljega režiimis.
 • Vaatur: Järjehoidjate paneeli kasutamine ainult klaviatuuriga tehti lihtsamaks.

  Sulgeb piletid: 1847423

 • Viewer: Set the classes calibre-viewer-paginated and calibre-viewer-scrolling on the <body> tag in Paged and Flow modes. This allows the User styles to target these modes, if needed.

  Sulgeb piletid: 1847427

 • Vaatur: Kasuta sama laadimise animatsiooni, mis mujal calibres

Veaparandused

 • Edit book: Fix a crash when editing CSS files caused by a behavior change in Qt 5.13.

  Sulgeb piletid: 1846760

 • Parandati taandareng verioonis 4.0, mis tegi katki JPEG2000 tihendust kasutavates PDF-failides PDF kaanepiltide näitamise.

  Sulgeb piletid: 1847567

 • Vaatur: Parandati taandareng versioonis 4.1, mis tegi katki uute värviskeemide loomise

  Sulgeb piletid: 1847407

 • Viewer: Fix error while viewing books with a comment after a <meta> tag.

  Sulgeb piletid: 1847977

 • Viewer: Fix an error when processing a CFI with an invalid text offset.

  Sulgeb piletid: 1848320

 • Vaatur: Parandati viga, kus tagurpidi eelmise peatükini kerides ei keritud alati peatüki lõppu, kui peatükk laadib väliseid ressursse.

  Sulgeb piletid: 1847818

 • Viewer: Fix hang on books with namespaced attributes on <html> that do not belong to a known ebook namespace.

  Sulgeb piletid: 1846886

 • Vaatur: Parandati otsingu ajaloo säilimine vaaturi taaskäivitamiste vahel.

  Sulgeb piletid: 1847976

 • Vaatur: Parandati viga, kus kerimisriba oli esialgselt avatud raamatul näha ka siis, kui see oli eelistustes keelatud.

  Sulgeb piletid: 1847323

 • Vaatur: Parandati matemaatikat sisaldavate raamatute kujutamine
 • Viewer: When changing between individual sections/chapters in the book, only render the new chapter after loading is complete
 • Vaatur: Parandati ekraanitäite kaupa kerimine voogrežiimis
 • EPUB 2 metadata: Fix obfuscated fonts being broken when updating metadata if the file uses Adobe font obfuscation and the identifier with the key has an uppercase UUID scheme name.

  Sulgeb piletid: 1847890

 • Vaatur: Parandati juhtelementide näitamine veeristel paremklõpsates
 • Viewer: Preselect text in search box when showing it.

  Sulgeb piletid: 1847677

 • Viewer: Fix SVG images that use xlink:href to refer to paths not being displayed.

  Sulgeb piletid: 1847181

 • Content server: Fix detection of iOS on iPAD with iOS 13 which defaults to desktop mode
 • Metadata jacket: Fix <br> tags in the comments not being rendered correctly when inserting the comments into the jacket page.

  Sulgeb piletid: 1848327

 • Vaatur: Näita DRM-iga raamatute puhul kenamaid veateateid

  Sulgeb piletid: 1847468

 • Viewer: Fix preferences under Scrolling behavior not being saved correctly
 • Vaatur: Parandati viga, kus meeldejäetud asukoht erines lehekülgedega režiimis mõnikord lehekülje võrra.

  Sulgeb piletid: 1847322

 • Viewer: restrict max size of margin page turn indicators to 25px rather than 75px
 • Vaatur: Ära välguta enne raamatu laadimist avalehte, kui raamat on määratletud
 • Vaatur: Parandati klahvikombinatsiooni ctrl+m töötamine Windowsis
 • Sisuserver: Parandati taandareng, mille tulemusel ei näidatud raamatu üksikasjade vaates sarja nime sinisena, näitamaks et sellel saab klõpsata

Täiustatud uudiste allikad

 • Various Polish news sources
 • Il Sole 24 Ore

Väljalase: 4.1 [7. okt 2019]

Uued võimalused

 • Viewer: Add an option to have a scrollbar (under Scrolling in the viewer preferences)
 • Viewer: Allow showing the 'position in book', as was displayed in the top left of the viewer in calibre 3, in the header or footer of the viewer.

  Sulgeb piletid: 1846700

 • Viewer: Add options to control scrolling using the mouse in paged mode.

  Sulgeb piletid: 1846800

 • Vaatur: Lubati piltide kopeerimine neil paremklõpsates.

  Sulgeb piletid: 1846903

 • Viewer: Add a preference under Miscellaneous to allow only a single instance of the viewer
 • Vaatur: Lisati klaviatuuri otseteed lehekülgedega režiimi ja voogrežiimi vahel lülitamiseks ning väljumiseks
 • Content server: Make the book size useable in custom book list templates.

  Sulgeb piletid: 1846839

 • Edit metadata: Use a border rather than background color to indicate correct title and author sort values. Works better with dark themes.

  Sulgeb piletid: 1846967

 • Kobo draiver: Uue püsivara tugi

Veaparandused

 • Viewer: Fix a couple of bugs in flow mode. Scrolling to anchors was not working and remembering last read position was not working
 • Viewer: Fix text after comments not being rendered. Note that the book has to be reloaded if already viewed for the fix to apply.

  Sulgeb piletid: 1846875

 • Vaatur: Parandati viga, kus laadimise edenemise ekraan jäi kinni, kui lehekülgi vahetati kiiresti.

  Sulgeb piletid: 1846751

 • Viewer: Fix failing to open books if path to cache contains symbolic links.

  Sulgeb piletid: 1846834

 • Viewer: When restoring from fullscreen go back to maximized state if window was maximized when entering full screen.

  Sulgeb piletid: 1846753

 • Viewer: Fix shortcut changes not being applied after pressing OK if shortcut list is closed by pressing Esc.

  Sulgeb piletid: 1846765

 • Fix a regression that broke reading metadata from ODT files that do not have keywords.

  Sulgeb piletid: 1846828

 • PDF Output: Fix a bug that prevented the first style property in the header or footer template from being applied
 • PDF Output: Fix error with a few embedded TTF fonts.

  Sulgeb piletid: 1846982

 • Edit book: Font manager: Fix removing embedded font failing if @font-face rule has no src.

  Sulgeb piletid: 1847052

 • Vaatur: Peideti veebibrauseri pakutud kerimisriba, mis lehe laadimisel korraks vilkus.

  Sulgeb piletid: 1846922

 • Viewer: Fix clicking on margins causing keyboard shortcuts to not work until the main text is clicked on again
 • Comments editor: Workaround for Qt converting ids into anchors
 • Possible workaround for some windows machines where the viewer is getting access denied errors while renaming a directory
 • Viewer: When there is empty text for an header footer section render it as blank instead of moving the remaining sections to the left

Täiustatud uudiste allikad

 • Fortune Magazine

Väljalase: 4.0 [4. okt 2019]

Uued võimalused

 • calibre versioonide 3.0 ja 4.0 vaheliste suuremate muudatuste üksikasjade nägemiseks vaata lehte https://calibre-ebook.com/new-in/thirteen
 • Täiesti uuestikirjutatud e-raamatute vaatur, rõhuga raamatu teksti esitamisel ilma tähelepanu hajutamata
 • Pane tähele, et calibre jaoks vajaminevate süsteemiressursside nõudeid on tõstetud, üksikasjad on saadaval calibre allalaadimise lehtedel iga operatsioonisüsteemi jaoks

Väljalase: 3.48 [13. sept 2019]

Uued võimalused

 • Kobo Libra H2O draiver

Veaparandused

 • Kobo driver: Fix some annotations getting missed for kepubs

Täiustatud uudiste allikad

 • Boston Globe
 • Scientific American

Väljalase: 3.47.1 [30. aug 2019]

Uued võimalused

 • HTML metaandmed: Tugi identifikaatorite lugemiseks HTML-failidest
 • Preferences->Ignored devices: Add a button to reset the list of devices that calibre is allowed to manage

Veaparandused

 • macOS: Fix a regression that could cause a crash on exit if any books were deleted while calibre was running.

  Sulgeb piletid: 1839044

 • Content server OPDS: Handle form encoded search queries.

  Sulgeb piletid: 1841464

 • Parandati viga lõikelaualt failide lisamisel, kui fail on tundmatu tüübiga
 • Speed up restoring original format by doing a rename rather than a copy and re-add.

  Sulgeb piletid: 1839733

 • EPUB 3: Parandati metaandmete määramine ilma pealkirjata EPUB 3 failides
 • PML sisend: Pisut kaasajastati loodud HTML-i.

  Sulgeb piletid: 1839689

 • HTMLZ Output: Fix svg content from HTML files that contain only SVG being removed.

  Sulgeb piletid: 1839522

 • Content server: Fix OPDS feed for category based browsing listing restricted books, even though these books cannot be actually downloaded.

  Sulgeb piletid: 1839173

 • MOBI-failidest metaandmete lugemisel säilita siltide järjestus
 • Add missing 'language' field to ComicBookInfo metadata for .CBR files.
 • LIT Output: Fix regression in 3.41 caused by py3 porting that broke conversion of some files to LIT.

  Sulgeb piletid: 1837561

 • Version 3.47.1 fixes an error when using internet lookup from the book details panel and the e-book viewer, and also the tweak to control number of columns in the edit metadata dialog not working

  Sulgeb piletid: 1842158, 1842183, 1842090, 1842201

Täiustatud uudiste allikad

 • Esquire
 • Foreign Affairs
 • derStandaard
 • Globe and Mail
 • CNET News
 • National Geographic
 • New Yorker
 • Chicago Tribune

Väljalase: 3.46 [19. juuli 2019]

Veaparandused

 • Manage tags dialog: When searching for a tag also search the "Was" column to see if the original tag name matches.

  Sulgeb piletid: 1836813

 • Windows: Parandati viga, kus calibre-server --manage-users ei töötanud korralikult
 • MOBI Input: Fix conversion of MOBI files with malformed markup and embedded <guide> tags not working.

  Sulgeb piletid: 1836548

 • Edit book: Allow the search expression history to remember very short terms and also preserve leading and trailing whitespace.

  Sulgeb piletid: 1836559

 • Fix a regression in 3.45 that broke conversion of SVG images when converting to formats such as MOBI that do not support SVG.

  Sulgeb piletid: 1836463

 • Parandati taandareng versioonis 3.45, mis tegi katki vanamoodsate .py seadistusfailide analüüsimise

Väljalase: 3.45.2 [12. juuli 2019]

Uued võimalused

 • Sisuserver: Lubati raamatu formaatide lisamine ja eemaldamine metaandmete muutmise lehe kaudu.

  Sulgeb piletid: 1831304

 • ToC Editor: Allow user to control whether duplicate headings are included or not when generating ToC from headings
 • Advanced search dialog: Remember the last focused field in the search by title/authors tab
 • Teisendamine: Jõudluse täiustamine raamatute puhul, kus on palju HTML-faile, mis kõik sisaldavad samu CSS-laadilehti
 • Kobo driver: Add options to more precisely control the generation of cover images, to reduce size and enhance quality
 • Support subtitle in Douban metadata plugin

Veaparandused

 • Fix a Windows-specific regression in 3.45.0 that caused various errors in the viewer and editor

  Sulgeb piletid: 1836294

 • Fix a Windows-specific regression in 3.45.0 that prevented calibre from starting on non UTF-8 locales with non-ASCII usernames

  Sulgeb piletid: 1836360

 • Linux: Workaround for bug in recent Linux kernels that causes the Kindle to eject after calibre connects to it.

  Sulgeb piletid: 1834641

 • DOCX Input: When autodetecting the Table of Contents from headings, work even if the headings use numbering.

  Sulgeb piletid: 1834661

 • EPUB Output: If there are no guide elements do not output an empty guide tag. Makes epubcheck happy.

  Sulgeb piletid: 1835560

 • Workaround for sortByColumn being partially broken in Qt 5.13.0

  Sulgeb piletid: 1834989

 • Fix a regression that broke the per_lang_title_sort_articles tweak.

  Sulgeb piletid: 1834329

 • Sending email: Fix an error on some windows machines with non-ASCII hostnames
 • EPUB Output: When generating EPUB 3 preserve the old style meta tag to identify the cover as Google Play Books does not recognize EPUB 3 cover markup.

  Sulgeb piletid: 1832660

 • Create catalog: Fix handling of the tilde character in BiBTeX catalogs.

  Sulgeb piletid: 1832726

 • News downloads: Fix incorrect font sizes for some text in the index pages.

  Sulgeb piletid: 1832628

 • Comic Input: Fix incorrect processing of comics with pages that have the same file names in different folders when using the "No process" option.

  Sulgeb piletid: 1831487

 • CHM sisend: Parandati taandareng, mis tegi katki osade CHM-failide töötlemise.

  Sulgeb piletid: 1831511

 • Edit book: When auto-closing tags on typing </, fix occasionally incorrect tag being closed in large files because syntax highlighting has not completed
 • Kobo driver: Fix for ContentType not being defined error for extension-less non kepub files on a Kobo
 • Content server: Book details page: Do not display empty rows for undefined dates
 • Get books: Update Google books and amazon plugins for markup changes
 • Edit book: Text search: Fix searching for a single character backwards not working

Uued uudiste allikad

 • Aviation International News, autor Jose Ortiz

Täiustatud uudiste allikad

 • Art and Letters Daily
 • The Wall Street Journal
 • Barrons
 • Newsweek

Väljalase: 3.44 [31. mai 2019]

Uued võimalused

 • Uue NOOK Glowlight Plus draiver
 • Uuendatud Kobo püsivara draiver

Veaparandused

 • Amazon metadata plugin: Fix searching the Amazon servers directly not working because of changed markup

Väljalase: 3.43 [28. mai 2019]

Uued võimalused

 • Kobo draiver: Uue Kobo püsivara tugi
 • Edit metadata dialog: Remember relative sizes of the cover and comments editors.

  Sulgeb piletid: 1828291

Veaparandused

 • PDF väljund: Parandati hangumine osade dokumentide teisendamisel.
 • Handle newlines when serializing to csr files

  Sulgeb piletid: 1827198

 • Fix searching in manage tags throws away all changes

  Sulgeb piletid: 1828986

 • Fix a regression in the previous release that broke using the wireless device driver with the device_for_template option
 • Fix metadata download from Amazon stripping accents from comments text in the binary builds
 • Amazon metadata download: Fix some downloads failing when a mobile user agent is randomnly selected.

  Sulgeb piletid: 1827027

 • LRF Input: Fix a regression that broke parsing LRF files.

  Sulgeb piletid: 1826970

 • PDF Input: Workaround for pdftohtml not always producing valid UTF-8.

  Sulgeb piletid: 1830568

Uued uudiste allikad

 • The Baffler, autor Jose Ortiz

Täiustatud uudiste allikad

 • The Toronto Star
 • The Financial Express
 • London Review of Books
 • Boston Globe Subscription

Väljalase: 3.42 [30. apr 2019]

Veaparandused

 • Conversion: Transform styles: When using regular expressions fix substitution groups not working.

  Sulgeb piletid: 1825764

 • Fix a regression in the previous release that caused the conversion of HTML to text in comments when output to catalogs or converting downloaded metadata to behave slightly differently.

  Sulgeb piletid: 1826654

 • Edit book: Fix beautify not handling <colgroup> and <th> tags correctly.

  Sulgeb piletid: 1826631

 • DOCX Input: Fix cross-references using the 'fldSimple' markup not being recognized by calibre.
 • EPUB/MOBI Catalogs: Fix a regression in the previous release that caused ampersands and middle-dots to appear as HTML entities in the output.

  Sulgeb piletid: 1826127

 • Prevent a malformed tweaks.json file from stopping calibre startup
 • Fix a regression that broke completion for ebook-convert
 • News fetching: Fix a regression that broke removal of attributes/javascript/srcset because of bugs in the new BeautifulSoup
 • TXT väljund: Parandati Vietnami tähemärgi  eemaldamine väljundist.

  Sulgeb piletid: 1825770

 • E-book viewer: Fix specifying a non-existent location via --open-at causing viewer to hang

Uued uudiste allikad

 • Magyar Nemzet, autor pofa

Täiustatud uudiste allikad

 • Global Times
 • Corriere della Serra

Väljalase: 3.41.3 [19. apr 2019]

Uued võimalused

 • Kobo draiver: Uue püsivara tugi
 • Sisuserver: Lisati säte, mis juhib, millist raamatute loendi vaadet uute kasutajate puhul vaikimisi kasutatakse (Eelistused->Jagamine üle võrgu->Vali raamatute loendi režiim)
 • Sisuserver: Lubati üksikasjade lehel raamatukaanel klõpsates raamatut lugeda.

  Sulgeb piletid: 1819058

 • Amazon metaandmete plugin: Lisati valik mobi-asin kasutamiseks raamatute otsimisel.

  Sulgeb piletid: 1823520

 • E-book viewer: Allow specifying ToC hrefs via the --open-at command line parameter.

  Sulgeb piletid: 1656573

 • Tag Mapper: Allow Title-casing of tags.

  Sulgeb piletid: 1823097

 • Manage authors dialog: Add an entry to the right click menu to show books by the current author in the main book list.

  Sulgeb piletid: 1821992

 • Palju sisemisi muudatusi calibre koodis, et valmistada see ette Python 3 toe jaoks.

Veaparandused

 • Content server: Fix links to external resources in book details and the viewer not working
 • Content server: Fix using a bookmark to load the book list not working if server is password protected.

  Sulgeb piletid: 1819025

 • Content server: Book details page: Fix close button not going back to book list after using Next/previous buttons.

  Sulgeb piletid: 1819060

 • Kobo draiver: Parandati viga, kus seadme metaandmete uuendamise sätet ei salvestatud. Samuti parandati raamatu keele õige salvestamine uuemal püsivaral.
 • PDF Output: Fix 'stroke-dasharray' lines in SVG images in the input document not being rendered correctly.

  Sulgeb piletid: 1821923

 • Fix searching for authors on amazon not working because of a change in the amazon URL structure.

  Sulgeb piletid: 1822532

 • Cover grid: Check for cover size change due to screen scale change on every paint event and invalidate cache if there is a change.

  Sulgeb piletid: 1723972

 • Edit book: Fix Option key + ; not working in the editor.

  Sulgeb piletid: 1823040

 • Edit book: Fix pasting images into a book with no Images folder not working correctly.

  Sulgeb piletid: 1817405

 • Lisati kinnitus kogu taastamise tühistamisel

  Sulgeb piletid: 1823204

 • EPUB/MOBI Catalogs: Fix presets not being applied for some options.

  Sulgeb piletid: 1821968

 • Fix using --insert-metadata with ebook-convert not inserting the title and author metadata from the source document
 • Adding books: When adding with auto-merge and auto-convert enabled, also run conversions for books into which the added files are merged.

  Sulgeb piletid: 1822018

 • Versioonid 3.41.1, 3.41.2, 3.41.3 parandavad mitmeid taandarenguid eelmistes versioonides, mis mõjutasid osa kasutajaid.

  Sulgeb piletid: 1825472, 1825494, 1825542

Uued uudiste allikad

 • The New Criterion, autor Darko Miletic

Täiustatud uudiste allikad

 • Il Post
 • Le Monde Edition Abonnes Papier
 • Le Temps
 • NASA
 • 1843
 • derStandard
 • LA Times

Väljalase: 3.40.1 [8. märts 2019]

Uued võimalused

 • TXT Input: Use markdown 3.0 with support for new extensions such as code highlighting and smarten punctuation.
 • Raamatu üksikasjade paneel: Lubati raamatu identifikaatorite muutmine olemasolevatel id-del paremklõpsates.

  Sulgeb piletid: 1815005

 • Content server: Allow specifying custom URLs for the 'Search the internet' feature via Preferences->Sharing over the net->Search the internet.

  Sulgeb piletid: 1810923

 • Tag browser: Category editor: Add a checkbox to restrict the entries shown to only those present in the current Virtual library
 • Allow adding files to selected book records from the clipboard. To use copy a file from windows explorer, right click the Add books button and choose: Add files to selected book records from clipboard

  Sulgeb piletid: 1815419

 • Tag browser: When right clicking on a Saved search add a menu option to search using the raw search expression.

  Sulgeb piletid: 1816274

 • Tag browser: Have pressing the Enter key find the next match.

  Sulgeb piletid: 1816276

 • Windows: Add a button to Preferences->Sharing over the net to set calibre to run when the computer starts

Veaparandused

 • Fix a regression in the previous release that broke Copy to library and delete after when copying a duplicated book.

  Sulgeb piletid: 1816224

 • Edit book: Fix pasting of image from clipboard using (Ctrl-V) not working
 • Content server: Fix {id} not working in the custom list template

  Sulgeb piletid: 1818308

 • EPUB/MOBI Catalogs: Fix presets not saving title and format information.

  Sulgeb piletid: 1818838

 • macOS: Respect the system setting for text insertion cursor blink time
 • FB2 Output: Fix comments from the input document not present in the output.

  Sulgeb piletid: 1815357

 • calibredb: Fix adding books with an OPF file to a remote server not picking up the cover specified in the OPF file
 • TXT Input: Fix option to remove indents at the start of lines breaking conversion of markdown documents.

  Sulgeb piletid: 1814989

 • EPUB/MOBI Catalog generation: Allow matching empty fields in exclusion rules.

  Sulgeb piletid: 1814458

 • EPUB/MOBI Catalogs: Fix multiple books with the same title but different authors in a genre not being listed.

  Sulgeb piletid: 1415990

 • Update the Get Books and metadata Amazon.com plugins to handle changes to the markup on the Amazon results page
 • Versioon 3.40.1 parandab versioonis 3.40 tekkinud vea, mis ei lubanud calibrel käivituda, kui kasutusel oli kohandatud kuupäeva veerg

Uued uudiste allikad

 • Quanta Magazine, autor lui1
 • El Periodico Mediterraneo, autor benages

Täiustatud uudiste allikad

 • Scientific American
 • Taipei Times
 • Harpers Magazine
 • General Knowledge Today
 • Granma
 • South China Morning Post
 • New York Times (Web)
 • China Daily
 • 1843
 • Pro Physik
 • Caravan Magazine
 • Spektrum der Wissenchaft

Väljalase: 3.39.1 [1. veebr 2019]

Uued võimalused

 • Sisuserver: Võeti kasutusele funktsioon "Kopeeri kogusse". Selle kasutamiseks klõpsa raamatu lehe ülal paremas nurgas oleval kolmel punktil ja vali "Kopeeri kogusse"

  Sulgeb piletid: 1810486

 • Sisuserver: Raamatu üksikasjade lehele lisati nupud Eelmine/Järgmine

Veaparandused

 • Content server: Fix editing metadata that affects multiple books causing all the metadata for all the books to become the same.

  Sulgeb piletid: 1812781

 • Open with: Fix using .bat files as the program not working.

  Sulgeb piletid: 1811045

 • ZIP Output: Fix an error when building the ToC on macOS for some books with non-ASCII ToC entries

  Sulgeb piletid: 1813905

 • Edit book: Check book: Follow recent releases of epubcheck in expecting .ttf files to have the mime-type application/vnd.ms-opentype in EPUB 3 books
 • Fix font mime-types not being auto-corrected when upgrading EPUBs from 2 to 3
 • Sisuserver: Proovi tuvastada, kas raamatufaili on väljaspool calibret muudetud ja näita uuendatud koopiat
 • Parandati viga, kus raamatute ühendamisel ei uuendatud autorit, kui lähteraamatul polnud pealkirja
 • Content server: Fix heading for custom comments columns being duplicated in the book details page
 • Fix editing of dates not working if the date format is set to iso.

  Sulgeb piletid: 1812560

 • Version 3.39.1 fixes a bug in 3.39.0 that broke copy to library for books that have saved conversion options

  Sulgeb piletid: 1814279

Uued uudiste allikad

 • BSI News, autor Volker Heggemann
 • Science Advances, autor Jose Ortiz

Täiustatud uudiste allikad

 • Spiegel Online
 • Il Post

Väljalase: 3.38.1 [18. jaan 2019]

Uued võimalused

 • Tag browser: When using the Find function have unaccented characters match their accented equivalents, if the setting for it is set in Preferences->Searching
 • DOCX sisend: Indeksite teisendamisel pane iga alamkirje eraldi reale.

  Sulgeb piletid: 1811611

 • Edit book: Insert hyperlink: Add history for the template
 • Edit book: Insert hyperlink: Add a few more variables for the link template: _SOURCE_FILENAME_, _DEST_FILENAME_ and _ANCHOR_

Veaparandused

 • Kataloogid: Pane loodud kataloogide keeleks inglise keele asemel calibre liidese keel

  Sulgeb piletid: 1810936

 • DOCX Input: Do not display section breaks that have a numbering style applied to them.

  Sulgeb piletid: 1811611

 • Content server: Fix listening on :: not also listening on IPv4 interfaces on Windows
 • DOCX Output: Fix heading styles that have the same font size as body text getting incorrect font sizes after conversion.

  Sulgeb piletid: 1811616

 • EPUB/MOBI kataloogid: Parandati eelliite reeglite mittetöötamine, kui calibre kasutajaliidese keel oli midagi muud kui inglise keel
 • EPUB/MOBI Catalogs: Fix exclusion by tag not working for tags that have spaces in them
 • Subset fonts: Fix error when trying to subset unicode characters that require two UTF-16 code points on Windows.

  Sulgeb piletid: 1811224

 • Content server: Fix option to restrict displayed user field not working in the /opds view
 • Tag browser: Fix incorrect icon for user categories.

  Sulgeb piletid: 1810217

 • PDF Output: Fix conversion failing when fonts with non-English names are used.

  Sulgeb piletid: 1812218

 • 3.38.1 parandab kirjavea versioonis 3.38.0, mis põhjustas raamatute viimistlemise funktsiooni mittetöötamise, kui viimistleti väikest arvu raamatuid korraga

Uued uudiste allikad

 • Nature, autor Jose Ortiz

Täiustatud uudiste allikad

 • Chicago Tribune
 • New York Times Book Review

Väljalase: 3.37 [4. jaan 2019]

Veaparandused

 • Switch from cssutils to css_parser for parsing CSS. Fixes various minor, long standing bugs
 • calibredb: Fix adding books from directories to a remote server running on Windows not working
 • Edit Book: Fix style attribute on <html> tags not being preserved when editing AZW3 files.

  Sulgeb piletid: 1810193

 • Hangi raamatuid: Allika Google Books jaoks kasuta välist brauserit

  Sulgeb piletid: 1810205

 • Saving to disk: Fix errors on Linux/macOS if the title/authors are long enough to make individual path components larger than 255 characters.

  Sulgeb piletid: 1807525

 • PDF Input: Fix non-breaking spaces represented as entities in the output of pdftohtml, which breaks some search/replace expressions
 • Edit book: Fix a crash when mousing over links in an instance of the editor launched standalone on macOS Mojave

  Sulgeb piletid: 1805521

 • Conversion: When converting with font size rescaling disabled, convert font size names to rem unit rather than pt units.

  Sulgeb piletid: 1809671

 • Windows: When registering calibre programs as possible handlers for various file types, dont set the AllowSilentDefaultTakeOver registry key
 • macOS: PDF Output: Fix bold fonts not working on Mojave.

  Sulgeb piletid: 1799750

 • Content server: Fix strings with double quotes not being translated.

Täiustatud uudiste allikad

 • Il Post

Väljalase: 3.36 [21. dets 2018]

Uued võimalused

 • Häid pühi kõigile!
 • Kobo draiver: Lisati vastavaldatud püsivara uuenduse tugi

Veaparandused

 • Kobo driver: Fix a regression in the last release that caused book title to appear as Unknown if metadata management was set to manual in calibre.

  Sulgeb piletid: 1807914

 • PDF Output: Do not fail if one of the fonts from the source document has no name metadata

Täiustatud uudiste allikad

 • Wall Street Journal
 • ESPN
 • Al Jazeera (English)

Väljalase: 3.35 [7. dets 2018]

Uued võimalused

 • Edit book: Insert hyperlink: Allow specifying a template to control the markup that is inserted for the hyperlink.

  Sulgeb piletid: 1804250

 • Metadata download: Add an option (in Preferences->Metadata download) to keep multiple results from individual metadata sources, useful if you prefer to pick the best result by hand and use only one or two metadata sources.

  Sulgeb piletid: 1802293

 • KoboTouch driver: Extend the metadata updated in the Kobo device database to all metadata displayed on the device. The update is only done for books already on the device. Needs to be enabled via Preferences->Plugins->Customize the KoboTouch device plugin.

Veaparandused

 • E-raamatute vaatur: Parandati taandareng, mis tegi katki HTMLZ-failide vaatamise

  Sulgeb piletid: 1691976

 • Edit book: Fix suggestions in completion popup not being sorted.

  Sulgeb piletid: 1803985

 • Windows: Fix restarting calibre with system tray icon enabled causing duplicate defunct icons in the tray.

  Sulgeb piletid: 1803034

Uued uudiste allikad

 • Macrobusinness, autor 2018robert
 • Sports Illustrated, autor Kovid Goyal
 • Le Peuple Breton, autor Lionel Plais
 • Mandiner, autor pofa

Täiustatud uudiste allikad

 • Wired Magazine
 • Wall Street Journal
 • Telepolis
 • Yahoo News
 • Associated Press
 • Mother Jones

Väljalase: 3.34 [8. nov 2018]

Uued võimalused

 • Uue Kindle Paperwhite 2018 tugi

  Sulgeb piletid: 1802088

 • Metadata plugboards: Allow defining plugboards that modify comments metadata as well
 • E-book viewer: Add a keyboard shortcut (Ctrl+M) for toggling between paged and flow mode

Veaparandused

 • EPUB Input: Handle invalid EPUB files that have their NCX documents in the spine.

  Sulgeb piletid: 1796497

 • EPUB3 Input: Handle EPUB 3 files that incorrectly use EPUB 2 markup to identify cover images.
 • Sisuserver: Parandati funktsiooni --url-prefix mittetöötamine raamatu teisendamisel

Uued uudiste allikad

 • Arts and Letters Daily, autor pjpaulpj
 • Magyar Idok, autor pofa

Täiustatud uudiste allikad

 • Business Standard
 • Washington Post
 • General Knowledge Today
 • How To Geek

Väljalase: 3.33.1 [19. okt 2018]

Uued võimalused

 • Uue Kobo Forma draiver
 • PDF Output: Add a new 'page number map' setting to easily modify page numbers as needed in headers/fotters and the generated inline table of contents.

  Sulgeb piletid: 1796902

 • Edit book: Insert image: remember size of displayed thumbnails.

  Sulgeb piletid: 1795845

 • Edit book: Compress images losslessly: Remember the last used compression quality for jpeg compression.

  Sulgeb piletid: 1796950

Veaparandused

 • CHM sisend: Parandati taandareng eelmises väljalaskes, mis tegi katki CHM-failide töötlemise.

  Sulgeb piletid: 1796889

 • Fix clearing of metadata download author and tag map rules not working
 • Fix notifications from calibre being displayed as "Others" on the GNOME desktop

Täiustatud uudiste allikad

 • Ambito Financiero
 • Pagina 12
 • stuff.co.nz
 • The New Zealand Herald
 • Various Polish news sources

Väljalase: 3.32 [28. sept 2018]

Uued võimalused

 • Edit book: Insert image dialog: Add buttons to change the image thumbnail size.

  Sulgeb piletid: 1791428

 • Book details panel: Allow right clicking on a format to open it in the calibre editor
 • Edit metadata dialog: Allow viewing or editing specific formats by right clicking the format in the formats list
 • When creating a metadata jacket allow HTML in custom long text columns
 • Content server: When editing metadata add a button to remove the existing cover. Note that after removing the cover a auto-generated cover is displayed instead. You might need to hit refresh in your browser to see the change.

  Sulgeb piletid: 1794123

 • Content server: Date edit: Add buttons to clear the date or set it to today's date

Veaparandused

 • When showing books on the device, disable keyboard shortcuts for actions that operate on library books
 • Content server: Custom List: Fix a zero series index being displayed as one
 • Content server: Fix covers not being updated in downloaded copies of some books.

  Sulgeb piletid: 1699932

 • PDF Output: Fix an error that could occur in rare circumstances when using the option to read page margins from the input document

  Sulgeb piletid: 1792616

 • Edit book: Check book: Fix an error if a filename contains a % character
 • PDF Output: Fix CSS opacity property causing text to not be rendered. Now opacity is ignored, as it is unsupported by Qt WebKit.

  Sulgeb piletid: 1792048

 • Create custom column dialog: Ensure that the format numbers field is always visible

Täiustatud uudiste allikad

 • Washington Post

Väljalase: 3.31 [7. sept 2018]

Uued võimalused

 • Book list: Allow changing the font used for any column to bold and/or italic by right clicking on the column header and choosing 'Change font style'.

  Sulgeb piletid: 1758434

  Note that this setting is per-library so it has to be done once for the book list in every calibre library.

 • fetch-ebook-metadata.exe: Lubati määratleda muid identifikaatoreid peale ainult ISBN-i
 • Amazon metadata download: Add support for Amazon Australia (can be configured via Preferences->Metadata download->customize the amazon metadata source)
 • Table of Contents Edit tool: When generating from XPath's add a checkbox to control if duplicate entries at the same level are added or not.

  Sulgeb piletid: 1790761

 • Edit book: Allow disabling the popup to show changes after running the Fix HTML and Beautify all files tools.

  Sulgeb piletid: 1789540

Veaparandused

 • DOCX Input: Fix figures in newer Word documents being duplicated.

  Sulgeb piletid: 1789238

 • Content server: Disable offline access if application cache is not available, rather than failing.

  Sulgeb piletid: 1737642

 • DOCX Output: Workaround for broken CSS that uses -o-pre-wrap for the white-space property

  Sulgeb piletid: 1786410

 • Metaandmete allalaadimine: Eemaldati valik esmaväljalasete kuupäevade otsimiseks, sest nende andmete saamiseks kasutatavat teenust pole enam olemas

Täiustatud uudiste allikad

 • Howto Geek
 • Welt der Physik
 • Neue Osnabrucker Zeitung
 • Fortune Magazine

Väljalase: 3.30 [24. aug 2018]

Uued võimalused

 • ToC Editor: When generating ToCs using headings/XPath ignore duplicate entries at the same level that have the same text.

  Sulgeb piletid: 1735799

 • Windows: The default calibre library location is now not in My Documents but instead in the user home folder, to avoid issues with OneDrive auto-syncing calibre libraries

  Sulgeb piletid: 1787488

 • Kobo draiver: Uue püsivara versiooni tugi
 • Add a tweak (in Preferences->Tweaks) to allow skipping network check on news download
 • Edit metadata dialog: Show a confirmation dialog on cancel if some changes have been made.

  Sulgeb piletid: 1786544

Veaparandused

 • Downloaded metadata review dialog: Fix a regression in the last release that broke the revert buttons
 • E-book viewer: Fix clicking links in the footnote popup ignoring the anchor part of the link.

  Sulgeb piletid: 1786577

 • ToC editor: Fix generating toc entries from links not working for links that start with #
 • HTML Input: Collapse multiple spaces in filenames when sanitizing them.

  Sulgeb piletid: 1788187

 • Edit book: Remove matching tag: Fix incorrect removal if the remove matching function is triggered in rapid succession
 • Edit book: Fix some links in the file being split not being adjusted when splitting HTML files.

  Sulgeb piletid: 1787892

 • Fix a crash when using some third party plugins and enabling the "two lines for text under icons" option

  Sulgeb piletid: 1787700

 • Kataloogi loomise dialoogiakna suurus tehti vabalt muudetavaks

  Sulgeb piletid: 1787523

 • DOCX Input: Fix an error when converting some DOCX files with inherited fonts.

  Sulgeb piletid: 1786414

Väljalase: 3.29 [10. aug 2018]

Uued võimalused

 • Add a option to draw a grid in the main book list (Preferences->Look & feel)
 • Edit book: Allow removing the currently highlighted tag (while keeping its contents) by pressing Ctrl+>. You can also add a tool to do it via Preferences->Toolbars
 • Content server: When defining a color scheme for the in browser viewer allow specifying the link color as well as the foreground and background.

  Sulgeb piletid: 1735904

 • Edit book: Show a popup after a fix all HTML/Beautify all files so the user can easily see what was changed, if needed.

  Sulgeb piletid: 1785482

 • Kindle driver: Create cover thumbnails on the device when transferring KFX format books
 • Edit Book: Recognize numbers in image names in the 'Insert image' dialog

  Sulgeb piletid: 1782981

Veaparandused

 • Content server: Display custom comments field on the book details page in the same order as in the calibre GUI
 • Edit book: Fix open image editors not being updated when image file is replaced
 • Fix keyboard shortcuts for Edit book tools created from plugins not working
 • PDF Output: Fix error when trying to convert books that do not specify a language in their metadata.

  Sulgeb piletid: 1783563

 • Veebibrauseris vaatur: Parandati nullibaidiseid laadilehti/pilte sisaldavate raamatute avamise võimalus

Täiustatud uudiste allikad

 • Boston Globe
 • Newsweek
 • Ambito and Ambito Financiero
 • New York Times
 • New England Journal of Medicine
 • The Hindu Business Line
 • Private Eye
 • Le Temps

Väljalase: 3.28 [20. juuli 2018]

Uued võimalused

 • Allow creating rules to transform author names when adding books to calibre. Accessible via Preferences->Adding books->Adding actions

  Sulgeb piletid: 1780152

 • Add a similar author mapper tool to manipulate author names in the existing library. Accessible via Preferences->Toolbars
 • Add a similar author mapper tool for metadata downloading, accessible via Preferences->Metadata download
 • Comments Editor: Add options to change the case of the selected text to the right click menu

  Sulgeb piletid: 1780469

 • Edit book: When sorting non text files in the File list recognize numbers in the file names

  Sulgeb piletid: 1781721

Veaparandused

 • calibredb catalog: Recognize file extensions even when they are not lowercase

Uued uudiste allikad

 • Il Post, autor frafra
 • Bloomberg Columnists, autor Dale Furrow

Täiustatud uudiste allikad

 • Sunday Times Magazine UK
 • The Economist
 • The Houston Chronicle
 • El cohete a la luna
 • CBC Canada

Väljalase: 3.27.1 [6. juuli 2018]

Uued võimalused

 • Sisuserver: Lubati raamatute teisendamine

  Raamatu teisendamiseks klõpsa raamatu üksikasjade lehe ülemisel ribal teisendamise ikoonil. Pane tähele, et teisendada saavad ainult sisselogitud kasutajad, kel on luba calibre kogus muudatusi teha.

 • Kobo draiver: Lisati uue püsivara tugi
 • Bulk metadata edit dialog: Add an "edit tags" button for tags like custom columns.

  Sulgeb piletid: 1779299

 • Add an option in Preferences->Look & feel to disable the new 'drag and drop to merge books feature'
 • E-raamatute vaatur: Lisati otsetee (Ctrl+Alt+B) järjehoidjate paneeli lülitamiseks.

  Sulgeb piletid: 1780097

 • Edit book: Add a copy to clipboard button on the various report dialogs
 • Edit book: Add a shortcut (Ctrl+Alt+Down) to edit the next file in the book spine.

  Sulgeb piletid: 1779616

 • calibre-smtp: Verify relay server TLS certificates by default. New option --dont-verify-server-certificate to restore old behavior.

Veaparandused

 • Versioon 3.27.1 parandab koostevea versioonis 3.27.0, mis põhjustas calibre mittekäivitumise macOS-il vanem kui High Sierra
 • Teisendamine: Parandati taandareng eelmises versioonis, mis põhjustas EPUB 3 teisendamise EPUB 3-ks nurjumise.

  Sulgeb piletid: 1779518

 • Parandati seadme Bookeen NolimbookXL tuvastamine opsüsteemidel macOS ja Linux

  Sulgeb piletid: 1780302

 • Fix a regression that broke the fetching of annotations from Kobo and Kindle devices.
 • DOCX Input: Fix failure to convert some DOCX files that use Symbol fonts.

  Sulgeb piletid: 1777390

 • When exporting very large libraries fix failures due to busy errors.

  Sulgeb piletid: 1779664

 • Fix commas not working in identifiers that are transformed to URLs via rules.

  Sulgeb piletid: 1779602

 • Review downloaded metadata: Fix cancel button on the confirm reject all dialog not working.

  Sulgeb piletid: 1779576

 • Kindle Fire driver: Send books by default to the "kindle" folder instead of the "Books" folder to workaround a change in the Fire firmware that causes the Kindle to not recognize files in the Books folder.
 • Linux installer: Also fix the execute bits in the umask if the user runs the installer with a umask that prevents files from being world executable.
 • Sort the entries in the show column menu alphabetically.

  Sulgeb piletid: 1778155

Täiustatud uudiste allikad

 • Gosc Niedzielny
 • Cracked.com
 • Psychology Today
 • The Atlantic
 • LA Times
 • Handelsblatt
 • Newsweek

Väljalase: 3.26.1 [15. juuni 2018]

Uued võimalused

 • Book list: Allow drag and drop of books onto other books to merge the book records.

  Sulgeb piletid: 1775123

 • Check Book: External link checker: Also check HTML anchors (the part after the # in the link). Can be turned off via a checkbox at the bottom of the link checker window.
 • Edit Book: Preview panel: Show previews when editing SVG files
 • Edit book: When downloading external resources, also convert data URLs into files.

  Sulgeb piletid: 1774945

 • E-book viewer: When the controls are hidden show the progress in the window title.

  Sulgeb piletid: 1776710

 • Library Quick switch menu: Highlight the previously switched from library in bold.

  Sulgeb piletid: 1775888

Veaparandused

 • PDF Input: Fix a regression in 3.24 that caused conversion of PDF to be significantly worse.

  Sulgeb piletid: 1775984

 • E-book viewer: Fix very slow loading for HTML files with very many images on Linux.

  Sulgeb piletid: 1774884

 • Sisuserver: Parandati taandareng versioonis 3.14, mis eemaldas üksikasjaliku loendi vaates raamatute vahelt eraldaja.

  Sulgeb piletid: 1776294

 • Edit book: Fix SVG files not being beautified by the Beautify all files tool
 • Edit book: Fix searching in selected files not searching SVG files
 • Fix Tweaks help string not being displayed translated
 • Edit metadata dialog: Fix distorted rendering of some labels in the custom metadata tab in rare circumstances.

  Sulgeb piletid: 1766762

 • version 3.26.1 prevents dropping of a book onto itself from triggering the merge dialog, which should reduce accidental triggers

  Sulgeb piletid: 1777054

Uued uudiste allikad

 • El Cronista, autor Darko Miletic

Täiustatud uudiste allikad

 • Slate
 • New York Times Book Review
 • The Independent UK
 • NYTimes Tech Beat
 • New York Times
 • Cracked.com

Väljalase: 3.25 [1. juuni 2018]

Uued võimalused

 • Kobo draiver: Uue Clara HD tugi
 • PDF väljund: Lisati valik sisend-dokumendi leheääriste kasutamiseks, määratletuna @page CSS-reeglitega.

  Sulgeb piletid: 1773319

  Allows individual HTML files in the input document to have different page margins in the output PDF.

Veaparandused

 • Fix option to "show text under buttons only if there is enough space" not working well with the option to use "two lines for the text under the buttons".

  Sulgeb piletid: 1773426

 • Uuenduse teade: Parandati calibre taaskäivitamise nupu töötamine, kui saadaval on nii calibre kui pluginate uuendused ja kasutaja uuendab ainult pluginad.

  Sulgeb piletid: 1774059

 • E-raamatute vaatur: Parandati koomiksite (cbz/cbr failid) printimise töötamine.

  Sulgeb piletid: 1774163

 • EPUB3 Input: Fix Table of Contents not being recognized for some EPUB 3 books that placed their nav document in-side a sub-folder.

  Sulgeb piletid: 1773627

Täiustatud uudiste allikad

 • Associated Press

Väljalase: 3.24.2 [25. mai 2018]

Uued võimalused

 • Teisendamine: EPUB väljund: Lisati valik EPUB 3 failide väljundiks.
 • PDF väljund: Lisati valik ridade lõpus olevate pikkade sõnade murdmiseks.

  Sulgeb piletid: 1773111

 • PDF väljund: Lubati päise/jaluse mallides piltide kasutamine
 • Eelistuste aknas Eelistused->Välimus lisati säte tööriistariba nuppude all kaherealise teksti kasutamiseks
 • Muuda raamatut: Õigekirjakontroll: Sõnade parandamisel/eiramisel uuenda õigekirjaveaga sõnade/sõnade koguarvu numbrit.

  Sulgeb piletid: 1772276

 • Edit book: Fix HTML: Automatically resolve private entities

  Sulgeb piletid: 1772157

 • Parandati abitekstide vormingut lehel Eelistused->Peenseadistused
 • Sisukorra muutja: Luba tagasi võtta ka üksikute kirjete ümbernimetamist.

  Sulgeb piletid: 1769442

Veaparandused

 • Versioon 3.24.2 parandab vea uue EPUB 3 väljundi funktsionaalsuses, mis ei lasknud teisendada mitte-EPUB 3 raamatuid EPUB 3-ks
 • Versioon 3.24.1 parandab taandarengu versiooni 3.24 raamatute muutjas, mis põhjustas redaktori ja eelvaate paneeli/reaalajas CSS paneeli vahelise sünkroonimise valesti töötamise
 • PDF väljund: Eemalda tekstist null-laiusega tühikumärgid, kuna need ei lase otsingul korralikult töötada
 • DOCX väljund: Parandati <pre>-märgendite vale teisendamine.

  Sulgeb piletid: 1772219

 • DOCX Input: Fix incorrect conversion of a framed block that contains a list.

  Sulgeb piletid: 1771279

 • Conversion: Fix private entities that use the same name as an HTML entity not being handled correctly

  Sulgeb piletid: 1772157

 • Viewer: Fix HTML files with private entities displaying an artifact at the top

  Sulgeb piletid: 1772157

 • Edit book: Check book: Show an error for HTML files with private entities

  Sulgeb piletid: 1772157

 • EPUB3 sisend: Parandati viga, kus navigeerimissektsioonis nav viidati tiitellehele, põhjustades lõppraamatus kahe tiitellehe kirje tekke.
 • Fix throbber buttons not being perfectly aligned inside toolbars
 • Kiirvaade: Parandati suuruste näitamine.

  Sulgeb piletid: 1772151

 • Edit book: Compress images tool: Do not mark the book as changed if no images could be further compressed.
 • Book list split-view: Fix horizontal scroll position of split view can change when changing the current column in one view.
 • Parandati Bookeen Saga tuvastamine süsteemidel macOS/Linux.

  Sulgeb piletid: 1769681

 • Edit metadata dialog: Fix undo last trim not working for automatic trims.

  Sulgeb piletid: 1769606

 • Sisuserver: Parandati sarja välja tühiolek itaaliakeelses tõlkes
 • BeautifulSoup: Port fix from upstream for outputting bare ampersands in strings.

  Sulgeb piletid: 1769481

 • calibredb add: Run the input plugins before reading metadata instead of after.

Uued uudiste allikad

 • The Federalist, autor Kovid Goyal

Täiustatud uudiste allikad

 • The New York Times Book Review
 • New York Times
 • Le Devoir

Väljalase: 3.23 [4. mai 2018]

Uued võimalused

 • Kobo draiver: Lisati uue püsivara tugi

  Sulgeb piletid: 1767589

 • Raamatu viimistlemine: Lisati säte EPUB 2 uuendamiseks EPUB 3-ks
 • DOCX Input: Convert text written with dingbat fonts such as Wingding or Symbol correctly.
 • When choosing the page to use as a cover from a PDF file, add a button to render more pages, if needed
 • TXT Input: Add support for embedded images that use relative URLs when converting markdown or textile. Note that this will only work if you are converting using the ebook-convert command line tool as the main calibre program moves files around, so relative references will not be valid.
 • Edit book: Insert special character: Add an option to select if searching should match all words or any of the words
 • Edit book: Insert special character: When searching by name match prefixes in addition to whole words. So you can now type "horiz" to match "horizontal".
 • Linux installer: Simplify the command used to install calibre and add support for Ubuntu 18.04 which is missing a default python executable
 • EPUB 2 uuendamisel EPUB 3-ks lisa mugavuse huvides kõigile HTML-failidele nimeruum 'epub'.

  Sulgeb piletid: 1765944

 • Kobo driver: Add an option to not maintain bookmarks/read status/etc. when resending a book already on the device.

Veaparandused

 • Edit Book: Fix an error caused by a landmark entry in EPUB 3 files that has an <a> tag without an href attribute.
 • Edit Book: Fix names for some control characters not being displayed in the status bar
 • Searching: Fix A (B) not being treated as A AND (B)
 • DOCX Input: Ignore complex script font styles. Fixes conversion of documents that specify only complex script styles and no simple script styles.

  Sulgeb piletid: 1766650

 • When updating EPUB 2 to EPUB 3 ensure only a single dc:date element is present in the OPF

Väljalase: 3.22.1 [19. apr 2018]

Uued võimalused

 • Muuda raamatut: Lisati tööriist raamatute uuendamiseks EPUB 2-lt EPUB 3-ks (Tööriistad->Uuenda raamatu sisemust)

  Automaatselt uuendab metaandmed, teisendab NCX sisukorra ja lisab vajalikud manifestikirjed

 • Lisati formaadi FBZ tugi (zip-formaadis kokkupakitud FB2)

  Sulgeb piletid: 1762634

 • Kindle draiver: Loodavate pisipiltide kõrguseks muudeti 500px, vajalik Oasis 2017 jaoks
 • Edit book: When bulk renaming files add an option to rename by the order in which the files appear in the book.
 • Polishing: Recognize titlepages that are marked as covers in the EPUB 3 landmarks section
 • Edit Book: Automatically updated the modified timestamp in the OPF when saving EPUB 3 books.
 • Eemaldati ISBNDB metaandmete plugin, kuna ISBNDB ei võimalda enam vabu otsinguid.

  Sulgeb piletid: 1761906

Veaparandused

 • EPUB 3 metaandmed: Kui raamat määratleb rohkem kui ühe autori sortimise väärtuse, siis kasuta viimase väärtuse asemel esimest
 • Check Book: Dont warn for nav document not in spine in EPUB 3 books
 • Linux installer: Fix umask question not working with the recommended install command because stdin is a pipe
 • Veebibrauseris vaatur: Näidatakse veateadet, kui üritatakse ilma sisselogimata kasutada sünkroonimise funktsiooni
 • Kui kasutaja klõpsab kaanepildi PDF-ist loomisel nuppu Loobu, siis ära kustuta juba olemasolevat kaanepilti.

Uued uudiste allikad

 • Le Monde: subscriber paper edition, autor Remi Vanicat

Täiustatud uudiste allikad

 • Globe & Mail
 • National Geographic
 • Slate
 • GoComics
 • Oregonian

Väljalase: 3.21 [6. apr 2018]

Uued võimalused

 • Veebibrauseris vaatur: Lubati raamatu päise ja jaluse aladel aja näitamine, kui kaua praeguse peatüki/raamatu lugemiseks veel aega kulub.

  Kasutamiseks mine veebibrauseris vaaturi eelistustesse ja kohanda päiseid ja jaluseid jäänud aja näitamiseks. Pane tähele, et peatüki lugemiseks jäänud aja näitamine töötab korralikult vaid siis, kui peatükid on raamatus eraldi HTML-failides.

 • Manage tags dialog: Searching now shows all matching tags and there is an undo button to undo changes.

  Sulgeb piletid: 1743896

 • Lisati Kindle Oasis 2017 väljundprofiil

  Sulgeb piletid: 1759434

Veaparandused

 • Sisuserver: Parandati peamise calibre raamatute loendi automaatne värskendamine raamatute lisamisel/kustutamisel ja metaandmete muutmisel.

  Sulgeb piletid: 1761017

 • Vaatur: Sõnastikust otsimisel eemalda sõnast poolituskriipsud, kui neid on.

  Sulgeb piletid: 1760292

 • Edit metadata dialog: Fix tab order for buttons to the left of the title and author
 • Trim cover dialog: Remove the redundant Trim & OK button, instead have the OK button trim automatically if there is a selection.

  Sulgeb piletid: 1759671

 • Veebisaidile tehtud muudatusest tulenevalt uuendati Amazoni metaandmete pluginat
 • Sisuserver: Parandati tõlgete uuendamine ilma veebibrauseri vahemälu kustutamata
 • Content server: Fix switching from translations to no translations not working
 • Sisuserver: Liidese andmete uuendamisel ära edasta tõlkeid, kui neid pole muudetud. Säästab mitte-ingliskeelset kasutajaliidest kasutades ~30-60KB edastatavaid andmeid.

Täiustatud uudiste allikad

 • The Atlantic
 • Fortune Magazine
 • Telegraph UK
 • Hot Air
 • Reader's Digest
 • The Economist

Väljalase: 3.20 [23. märts 2018]

Uued võimalused

 • Sisuserver: Lubati raamatu üksikasjade lehel raamatute metaandmete muutmine

  Raamatu üksikasjade lehel saad nüüd muuta mistahes metaandmeid ja kaanepilte, klõpsates ülemisel ribal paremal pool oleval metaandmete muutmise ikoonil. Pane tähele, et metaandmeid saavad muuta vaid kogus kirjutamise õigusi omavad kasutajad.

 • Kobo draiver: Tuvasta Kobo Aura 2 uue püsivaraga (4.6.10188)

Veaparandused

 • HTML-ist metaandmete lugemisel tuvasta kommentaaridena ka <meta name="dc.description">

Täiustatud uudiste allikad

 • Danas
 • Al monitor
 • Folha de Sao Paolo
 • New York Times
 • Wirtschaft's Woche

Väljalase: 3.19 [9. märts 2018]

Uued võimalused

 • Uue PocketBook 740 draiver
 • Allow using relative URLs in comments type metadata. The relative URLs are interpreted relative to the book folder in the calibre library
 • Edit book: Reports: Do not show characters from the HTML markup in the characters report.

  Sulgeb piletid: 1753788

 • Lubati Virtuaalse kogu nupu lisamine mistahes tööriistaribale/menüüsse lehe Eelistused->Tööriistaribad & menüüd kaudu

Veaparandused

 • Server: Parandati serveri mittereageerimine, kui klient saadab täpselt õigel ajahetkel vigaseid SSL-andmeid
 • Conversion heuristics: Make unwrapping recognize Georgian letters as well.

  Sulgeb piletid: 1753533

 • Make de-serialization of stored conversion options safe against maliciously crafted input

  Sulgeb piletid: 1753870

 • E-raamatute vaatur: Järjehoidjate importimisel/eksportimisel kasutatavaks failiformaadiks muudeti JSON. See ennetab pahatahtlike järjehoidjafailide poolt kooditäitmist.

  Sulgeb piletid: 1753870

 • Make the history completion for the search and replace edit box case-sensitive.

  Sulgeb piletid: 1752447

 • PDF Output: When the input document contains multiple anchors with the same value, use the first anchor rather than the last. This follows browser behavior.

  Sulgeb piletid: 1752825

 • FB2 Input: Add <div> to <blockquote> content to silence the useless epubcheck

  Sulgeb piletid: 1752141

Uued uudiste allikad

 • Granta, autor Gary Arnold

Täiustatud uudiste allikad

 • WirtschaftsWoche Online
 • Spektrum der Wissenschaft

Väljalase: 3.18 [23. veebr 2018]

Uued võimalused

 • Browser viewer: Allow long tapping a word to look it up in a dictionary or search the internet for it.

  Sulgeb piletid: 1738995

Veaparandused

 • Conversion: Handle the deprecated type attribute on <ol> tags.

  Sulgeb piletid: 1751148

 • Parandati metaandmete allalaadimine amazonist, mis ei töötanud veebisaidi muudatuste tõttu
 • Fix re-ordering of columns causing split book splitter state not being restored on restart
 • Fix errors when using strftime with unicode strings on non-utf-8 windows systems.

  Sulgeb piletid: 1749219

 • Split book view: Fix vertical scroll position of the two views getting out of sync after doing some searches.

  Sulgeb piletid: 1748739

 • Fix some edit widget appearing in the wrong place when editing in the right hand panel of the new split book list.

  Sulgeb piletid: 1748713

 • Portatiivne versioon: Parandati viga, kus vahemälu kausta alati automaatselt ei loodud

  Sulgeb piletid: 1747887

 • Workaround for Qt 5.10 on Linux resetting the global font, preventing custom interface font settings from working

Täiustatud uudiste allikad

 • New York Times
 • The Economist
 • Gosc
 • Various Uruguayan recipes

Väljalase: 3.17 [9. veebr 2018]

Uued võimalused

 • Allow splitting the book list, by right clicking on the column headers and choosing 'Split the book list'

  This is useful to 'lock' one or more columns in place so that they are always visible even when scrolling through other columns. Also, the split list has a separate right click menu which you can configure via Preferences->Toolbars and menus

 • Store temporary files used by the editor and viewer in the cache directory to try to prevent errors caused by 'file cleaner' programs deleting temporary files still in use

Veaparandused

 • EPUB3 Input: Fix HTML covers and titlepages that are marked using the deprecated <guide> element not being recognized.

  Sulgeb piletid: 1746794

 • Bulk metadata edit: Fix regression in 3.13 that made it impossible to use the Force numbering checkbox for custom series
 • Conversion: Fix the valign attribute on <td> tags not being honored
 • E-book viewer: Fix the 'Copy' keyboard shortcut/context menu action not working on some Windows systems

  Sulgeb piletid: 1477696

 • E-raamatute vaatur: Pool-läbipaistev taust metaandmete vaatamiseks tehti pisut läbipaistmatumaks.

  Sulgeb piletid: 1745812

Uued uudiste allikad

 • Computing, autor Darko Miletic

Täiustatud uudiste allikad

 • New York Times
 • Le Devoir
 • New Statesman
 • London Review of Books
 • New York Post
 • LWN Weekly
 • Associated Press

Väljalase: 3.16 [26. jaan 2018]

Uued võimalused

 • Sisuserver: Lubati veebiliidese kaudu raamatute lisamine ja kustutamine

  Use the + icon in the top bar of the book list to add new books and the trash icon in the top bar of the book details page to a delete a book. Note that only authenticated users are allowed to perform these actions, so you have to setup user accounts for the server to use these features.

 • Allow removing the close button from tabs in the Virtual library tab bar. Right click the tab bar and choose 'Lock tabs' to do that.
 • calibredb eksportimine: Lisati suvand --progress
 • Bulk metadata editing: Show progress bars to track progress of the operation
 • Sisuserver: Raamatute serverist allalaadimisel saada nii ASCII kui täielikud Unicode failinimed. RFC 6266 toega brauserid saavad kasutada unicode failinime.
 • Content server: Show a warning popup on Apple devices when the user tries to search with an expression containing smart quotes, since Apple devices now automatically replace quotes with smart quotes when typing.

Veaparandused

 • DOCX Output: Fix links without anchors in the input document not being converted correctly.

  Sulgeb piletid: 1741098

 • calibredb: Fix a regression that broke reading of passwords from stdin
 • Edit book: Fix an error when saving files with filenames that cannot be encoded using the system codepage on Windows
 • Pasting metadata: Fix excluding title and authors not working

Uued uudiste allikad

 • Revista Veintitres, autor Darko Miletic
 • Cronica, autor Darko Miletic

Täiustatud uudiste allikad

 • The Galaxy's Edge
 • Orange County Register
 • Danas

Väljalase: 3.15 [5. jaan 2018]

Uued võimalused

 • Veebibrauseris vaatur: Lubati päise ja jaluse aladel näidatava teabe kohandamine. Muutmiseks mine vaaturi juhtelementides Eelistuste lehele.
 • Lisati MTP-seadmete tugi FreeBSD-l
 • ToC editor: Add more case changing operations to the right click menu
 • Content server: Redirect pre 2.x book URLs to new 3.x URLs via a JavaScript redirect
 • Content server: Allow opening entries in the book list in a new tab via middle click/right click
 • Add a tweak in Preferences->Tweaks to exclude some fields when using the Edit metadata->Copy/paste actions
 • Linux: Allow using calibre-tray.png in the calibre resources folder to override the system tray icon.

  Sulgeb piletid: 1738518

Veaparandused

 • Veebibrauseris vaatur: Parandati järgmisele/eelmisele sektsioonile minek, kui sektsioonid asuvad erinevates HTML-failides.

  Sulgeb piletid: 1740333

 • Edit book/Book polishing: When compressing images and the compressed image is larger thant he original, use the original image.

  Sulgeb piletid: 1741063

 • PDF input: Fix conversion of multi-level PDF Outline causing duplicate entries in the Table of Contents.

  Sulgeb piletid: 1738385

 • Edit book: Fix incorrect EPUB 3 declarations being added to the OPF file when adding covers to an EPUB 2 book
 • Edit book: Fix backspace key un-indenting instead of deleting even when text is selected if the cursor is at the start of the line
 • Siltide sirvija: Parandati viga, kus raamatute kustutamisel ei jäetud meelde asukohta.

  Sulgeb piletid: 1740387

 • Edit Book: Use the cache directory rather than the temp directory to store working files. Hopefully prevents temp file cleaners from destroying books.

  Sulgeb piletid: 1740460

 • EPUB input: Handle books that erroneously set the mimetype for font files to text/plain
 • AZW3 input: Do not fail to process files with invalid internal flow references.

  Sulgeb piletid: 1740140

 • When updating plugins, do not show the dialog asking which toolbar to put the plugin, even if the user has removed the plugin for all toolbars.
 • Content server: Fix using the Clear logs button preventing the server from restarting until calibre itself is restarted.

  Sulgeb piletid: 1738433

Täiustatud uudiste allikad

 • LA Times
 • Popular Science
 • Nikkei News

Väljalase: 3.14 [15. dets 2017]

Uued võimalused

 • User manual: A new quick reference primer for regular expression syntax https://manual.calibre-ebook.com/regexp_quick_reference.html
 • Sisuserver: Lubati raamatu lugemise ajal raamatu metaandmete vaatamine. Metaandmete nägemiseks klõpsa vaaturi juhtelementides Mine ja seejärel Metaandmed.

  Sulgeb piletid: 1736312

 • Kobo draiver: Lisati uue püsivara tugi
 • Bulk metadata edit: Allow choosing the algorithm used for changing the case of titles
 • Hangi raamatuid: koobe.pl poe plugin on nüüd Swiat Ebookow poe plugin
 • Allow Copy/paste of book metadata from the main book list. Right click the Edit metadata button to access these actions.
 • Allow disabling the confirmation popup when opening the containing folder of many books at once.

  Sulgeb piletid: 1735862

Veaparandused

 • Nook driver: Fix books sent via calibre not appearing under My Files on the Glowlight 3 Plus
 • Hangi raamatuid: Veebisaitide muudatustest tulenevalt uuendati pluginad Mills & Boon, publio, empik, legimi, woblink ja beam-ebooks.de
 • Book polishing: Do not scan book for font usage when subsetting if no embedded fonts are available.

  Sulgeb piletid: 1737400

 • Content server: Open links in the comments section from the book details page in new windows.

  Sulgeb piletid: 1737644

 • Choose English as the user interface language when a locale related environment variable is set to the C locale
 • Linuxil installija: Kenam veateade, kui kasutaja üritab installijat käivitada ARM-masinal

Uued uudiste allikad

 • El Cohete a la luna, autor Darko Miletic

Täiustatud uudiste allikad

 • Boston Globe
 • The Times
 • Economist

Väljalase: 3.13 [1. dets 2017]

Uued võimalused

 • Uue Bq Cervantes 4 draiver
 • Muuda raamatut: Uue HTML-faili lisamisel loo automaatselt lingid olemasolevatele laadilehtedele.

  Sulgeb piletid: 1733845

 • Aknasse Eelistused->Jagamine üle võrgu->Näita serveri logisid lisati serveri logide lihtsa tühjendamise nupp.

  Sulgeb piletid: 1730046

 • Kataloogi loomine: Talleta CSV/XML kataloogide loomisel kasutatavate väljade loend kogupõhiselt.

  Sulgeb piletid: 1730500

 • Bulk metadata edit: Make the custom series controls similar to the builtin series ones, with the same set of features
 • Edit book: Pre-select existing cover image (if any) in add cover dialog
 • Make the Manage Saved searches dialog a little easier for new users.

  Sulgeb piletid: 1733163

 • Add a tweak to control behavior of Enter on the book list
 • Content server: Fix random book button on book details page multiplying.

  Sulgeb piletid: 1732493

 • Edit Book: Bulk file rename dialog: Remember last used prefix for renaming files

Veaparandused

 • Tag browser: Fix use of the tweak to control order of items in the Tag browser causing unexpected expansion of items after editing metadata.

  Sulgeb piletid: 1730245

 • Sisuserver: Täiustati pikkade sõnadega siltide/kategooriate näitamist väikestel ekraanidel.

  Sulgeb piletid: 1734119

 • Fix first added Saved search not appearing in Tag browser until calibre restart.

  Sulgeb piletid: 1733151

 • When checking added books for duplicates, also check on the language field. So books with the same title/authors but different languages are not considered duplicates.
 • Muuda raamatut: Õigekirjakontroll ei tohiks ebaõnnestuda, kui raamatuseljal on mitte-HTML faile
 • Conversion: Fix an error when using the embed_all_fonts option with certain books
 • Save to disk: Dont error out if the user deletes all formats to be saved.
 • Linux binary: Fix calibre not starting on systems where QT_QPA_PLATFORM is set to use wayland

Uued uudiste allikad

 • Various Russian news source, autor bugmen00t

Täiustatud uudiste allikad

 • The Economist
 • The Walrun Magazine
 • China Daily
 • Telepolis

Väljalase: 3.12 [9. nov 2017]

Uued võimalused

 • Uue Nook Glowlight 3 draiver

  Sulgeb piletid: 1731024

 • Lubati raamatu üksikasjade hüpikaknas näidatavate metaandmete väljade seadistamine. Seadistamiseks lihtsalt klõpsa akna allosas oleval lingil 'Seadista'.
 • Juhtmevaba draiver: Lubati täiendavate failiformaatide (calibrele tundmatute) määratlemine, mis seadmesse saata

Veaparandused

 • Fix a regression that caused clicking the clear button in the main search bar to not unapply the current search until enter is pressed.
 • Linux: Fix a regression causing calibre to fail to start on systems with no DBUS session bus
 • Browser viewer: Fix body font being forced to sans-serif, overriding in book and user stylesheet settings
 • Parandati e-kirjade saatmine, kui arvuti FQDN-iks on määratud üksik punkt.

  Sulgeb piletid: 1730166

Täiustatud uudiste allikad

 • New Yorker
 • Geopolityka

Väljalase: 3.11.1 [2. nov 2017]

Uued võimalused

 • Kindle draiver: Lisati uue Kindle Oasis tugi
 • Veebibrauseris vaatur: Luba kasutajal määratleda CSS-laadileht teksti välimuse juhtimiseks
 • Muuda raamatut õigekirjakontroll: Soovituste loendis näita esialgset sõna kaldkirjas.

  Sulgeb piletid: 1727827

 • Muuda raamatut: Uue HTML-faili lisamisel lisa see see praegu redigeeritava faili järele, mitte lõppu.

  Sulgeb piletid: 1728601

 • Veergude värvimine: Lisati reeglitüüp 'sisaldab'.

  Sulgeb piletid: 1728464

 • Raamatu üksikasjade paneel: Lubati näidatava kaanepildi salvestamine kettale parem-klõpsu menüü kaudu.

  Sulgeb piletid: 1728251

Veaparandused

 • Veebibrauseris vaatur: Parandati kirjasuuruse ja värvilahenduse sätete austamine allmärkuste hüpikus
 • DOCX sisend: Parandati viga, mis jättis teksti vahele, kui tekst sisaldas kommentaare/XML-i töötlemise juhiseid.

  Sulgeb piletid: 1727599

 • Raamatu üksikasjade paneel: Parandati metaandmete väljade pealkirjade joondamine üles
 • Linux: Parandati pikk viivitus käivitumisel süsteemidel, millel ei töötanud töölaua teavituste teenus
 • 3.11.1 parandab mõned taandarengud versioonis 3.11.0, mis tegid katki funktsiooni Hangi raamatuid seadistamise ja kataloogide loomise

Täiustatud uudiste allikad

 • Financial Times
 • computerworld.pl
 • Tulsa World
 • Science Daily
 • El Mundo

Väljalase: 3.10 [20. okt 2017]

Uued võimalused

 • Veebibrauseris vaatur: Näita allmärkusi hüpikaknas. Sarnane calibre vaaturis oleva allmärkuse hüpikakna funktsiooniga.
 • Sisuserver: Lisati säte serverile AJAX-päringute tegemise aegumise juhtimiseks.

  Sulgeb piletid: 1722016

Veaparandused

 • Parandati taandareng versioonis 3.9, mis tegi katki sätete akna Eelistused->Teisendamine->Üldised sätted
 • Server: Parandati viga, kus otsingule avaldiste lisamisel kasutati alati tüüpi AND, mitte ei austatud tüüpide OR või AND kasutamise sätet.

  Sulgeb piletid: 1724405

 • Veebibrauseris vaatur: Parandati taandareng, mis põhjustas veebibrauseri uuestilaadimise vajaduse, kui sama seansi vältel laaditi mitu raamatut või kui kasutati veebibrauseri tagasi/edasi nuppe.
 • Tööde loend: Parandati viga, kus töö katkestamine lõpetas vale töö, kui katkestamise kinnituse ootamise ajal mõni muu töö valmis sai.
 • DOCX väljund: Parandati viga, kus kaanepildi kuvasuhte säilitamise säte ikka veel pisut moonutas kuvasuhet.

  Sulgeb piletid: 1721864

Täiustatud uudiste allikad

 • Lomza
 • Go Comics
 • Various Polish news sources

Väljalase: 3.9 [6. okt 2017]

Uued võimalused

 • Eemaldati funktsioon Ühenda iTunesiga, sest Apple on selle võimaluse iTunesist eemaldanud

  Nüüd pead seadmega iPad/iPhone ühendumiseks kasutama üht juhtmevaba ühendumise meetodit, kirjeldatuna sellel lehel: https://manual.calibre-ebook.com/faq.html#how-do-i-use-calibre-with-my-ipad-iphone-ipod-touch

 • Kobo draiver: Uue püsivara tugi
 • Lubati ikoonide muutmine jah/ei veergudes veeru ikooni reeglite kaudu.

  Sulgeb piletid: 1721374

 • Kiirvaate paneel: Raamatu tabelisse lisati kontekstimenüü tegevusega "Loe".
 • Tööde dialoogis tehti kulunud aja näitamine inimsõbralikumaks.

  Sulgeb piletid: 1719059

Veaparandused

 • EPUB sisend: Parandati laadide tasandamine olemasoleval tiitellehel, kui teisendamisel jäeti tiitelleht alles.

  Sulgeb piletid: 1720715

 • Parandati hallskaalas JPEG-XR piltide teisendamise töötamine

  Sulgeb piletid: 1720638

 • Veebisaidile tehtud muudatustest tulenevalt uuendati metaandmete allalaadimise pluginat douban
 • DOCX väljund: Parandati kaanepildi kuvasuhte säilitamise sätte näitamine

  Sulgeb piletid: 1719026

Täiustatud uudiste allikad

 • Respekt Magazine
 • Associated Press
 • Heraldo de Aragon
 • El Correo
 • El Periodico de Aragon
 • A List Apart

Väljalase: 3.8 [22. sept 2017]

Uued võimalused

 • Metaandmete massilise muutmise dialoog: Lisati tegevus metaandmete määramiseks e-raamatu failidest.

  Sulgeb piletid: 1717755

 • Server: Lisati säte veebibrauseris ühel lehel näidatavate raamatute arvu juhtimiseks (Eelistused->Jagamine üle võrgu->Täpsemad).

  Sulgeb piletid: 1715283

 • DOCX väljund: Lisati säte väljunddokumendis kaanepiltide kuvasuhte säilitamiseks.

  Sulgeb piletid: 1715800

 • Raamatute üksikasjade paneel: Säte paneeli laotuse juhtimiseks režiimis 'Kitsas' (Eelistused->Välimus->Raamatu üksikasjad)

  Sulgeb piletid: 1714613

 • Kui suvand --start-in-tray on määratud, loo süsteemisalve ikoon isegi siis, kui süsteemisalve ikoonide lubamise säte on välja lülitatud.

Veaparandused

 • Võimalik parandus calibre kinnitamisele Windowsi tegumiribale. Pane tähele, et õnnetu kõrvalnähuna tuleb pärast uuendamist calibre tegumiribalt eemaldada ja uuesti kinnitada.
 • DOCX väljund: Parandati viga, kus vahetult pärast peidetud märgendit olevat teksti ei kaasatud.

  Sulgeb piletid: 1717403

 • Parandati taandareng, mis tegi katki metaandmete hankimise saidilt Douban
 • Kaaneruudustik: Parandati klahvide Shift+nooleklahvid töötamine valiku manipuleerimiseks.

  Sulgeb piletid: 1717828

 • Katkete redaktor: Ära kaota viimati valitud sõna, kui kasutaja kutsub esile puuduva katke.

  Sulgeb piletid: 1713244

 • Raamatu üksikasjade hüpikaken: Näita all paremas nurgas kaanepildi suurust, kui kaanepildi suuruse näitamine Raamatu üksikasjade paneelil on lubatud.

  Sulgeb piletid: 1716520

 • Linux: Parandati taandareng, mis tegi katki calibre kasutamise mõnel vanemal VNC-serveril
 • Veebibrauseris vaatur: Parandati veateke, kui raamat sisaldas vigadega javascripti.

  Sulgeb piletid: 1715781

 • Linux: Parandati faili avamise dialoogi töötamine vanematel KDE töölaudadel.

  Sulgeb piletid: 1715648

 • Veebisaidile tehtud muudatustest tulenevalt uuendati metaandmete pluginat Ozon.ru.

  Sulgeb piletid: 1715347

 • LIT sisend: Parandati vigaste LIT-failide põhjustatud vahemälu ületäitumine.

  Sulgeb piletid: 1713716

 • Conversion: Expand -epub-writing-mode to -webkit-writing-mode and writing-mode properties for maximum compatibility.

  Sulgeb piletid: 1713509

 • Linux: Parandati seadme SONY PRS-650 tuvastamine

Uued uudiste allikad

 • Dunya Halleri, autor Sukru Alatas

Täiustatud uudiste allikad

 • The Hindu
 • Le Monde
 • Wired Monthly
 • Cracked.com
 • Carta
 • FAZ.NET
 • Newsweek
 • Financial Times

Väljalase: 3.7 [25. aug 2017]

Uued võimalused

 • Luba virtuaalsest kogust raamatute otsimine uut eesliidet 'vl:' kasutades
 • Server: Näita allalaadimise nuppude kohtspikril failide suurusi.

  Sulgeb piletid: 1708762

 • Server: Ruudustiku vaate kaanepildi pisipildi vähimat suurust vähendati 150px-lt 105px-le
 • Kitsas laotus: Parandati Raamatu üksikasjade paneelil kommentaaride vasakul poolel olev raisatud ruum

Veaparandused

 • Server: Parandati failide allalaadimine formaatide loendi kaudu, kui calibre käivitati iOS-il koduekraanilt
 • Veebibrauseris vaatur: Parandati viga, kus vaaturi esmakordsel kasutamisel ei näidatud juhtelementide abi pealistust
 • MOBI väljund: Parandati taandareng, mis mõne CSS-atribuuti text-transform või font-variant määratleva sisenddokumendi korral põhjustas programmi kokkujooksmist.

  Sulgeb piletid: 1711776

 • DOCX Input: Fix framed lists being rendered with the frame inside the bullets instead of outside it.

  Sulgeb piletid: 1709569

 • Parandati taandareng, mis võis põhjustada teisendamise krahhi, kui kasutati esitähe CSS-i pseudovalijat first-letter ja väljundiks oli kas MOBI või DOCX.

  Sulgeb piletid: 1711224

 • Teisendamine: Parandati esimese pildi eemaldamise sätte töötamine koomiksi sisendiga, kui koomiksi töötlemise keelamise säte oli lubatud.

  Sulgeb piletid: 1709150

 • Server: Parandati kohtspikri töötamine kaaneruudustiku vaates.

  Sulgeb piletid: 1708760

 • Vastukaal Qt veale, mis ei lubanud puutetundlike ekraanide puhul kasutada shift- ja ctrl-klahve
 • Linux: parandati KDE omase failidialoogi töötamine vanematel süsteemidel
 • Linux: Parandati viga, kus KDE dialoogid ei toetanud mitme failinime filtri gruppe
 • Parandati viga, kus kogusid sorditi tähestikuliselt täieliku tee alusel, mitte ainult kogu nime alusel
 • Server: Lubati kasutajanimedes sidekriipsude kasutamine
 • calibredb.exe: Parandati eksitav veateade vigase kasutajanime või parooliga serveriga ühendumisel

Uued uudiste allikad

 • Paris Review and Public Domain Review by fenuks, autor fenuks
 • IDPixel and The Insider, autor bugmen00t

Täiustatud uudiste allikad

 • Asian review of Books
 • Financial Times
 • National Post
 • Go Comics

Väljalase: 3.6 [4. aug 2017]

Uued võimalused

 • Linux: Kui saadaval, kasuta omaseid failidialooge programmide zenity või kdialog kaudu
 • Kopeeri kogusse: Lisati tegevus, näitamaks dialoogi, mis võimaldab lihtsat kogude valimist kopeerimiseks/teisaldamiseks. Kasulik, kui on palju kogusid, mille seast valida.

  Sulgeb piletid: 1706198

 • Server: Lubati allalaaditud raamatu kustutamine ekraanilt "Lehitse kõiki allalaaditud raamatuid"

Veaparandused

 • Loodetavasti parandati viga, mis mõnel arvutil hiirt kasutades põhjustas raamatute loendi ringi hüppamise
 • E-raamatute vaatur: Vaikimisi kirjatüübid muudeti Windowsis kirja perekonnaks Liberation. See on vastavuses teiste platvormidega ja väldib viimistlusvigu kirjatüübiga Times New Roman.

  Sulgeb piletid: 1706491

 • DOCX Output: Convert images placed by themselves inside block tags as block images rather than inline images.

  Sulgeb piletid: 1707430

 • Parandati trükiviga, mis põhjustas mõne uudiste allika allalaadimise
 • ebook-viewer.exe: Parandati argumendi --continue-reading töötamine
 • Fix non XML safe characters in feed descriptions causing news download to fail.

  Sulgeb piletid: 1707545

 • Veebibrauseris vaatur: Parandati oma radades vigaseid linke sisaldavate raamatute töötamine.

  Sulgeb piletid: 1704498

 • Kiirvaade: Parandati taandareng viimases väljalaskes, mis tegi katki juhtelemendi 'Lukusta kiirvaade'

Uued uudiste allikad

 • Various Sardinian news, autor tzium

Täiustatud uudiste allikad

 • Navy Times

Väljalase: 3.5 [28. juuli 2017]

Uued võimalused

 • Server: Lisati uus 'kohandatud' režiim raamatute loendile, kus saab malli kaudu täpselt määrata, milliseid metaandmete väljasid näidatakse (vaata Eelistused->Jagamine üle võrgu->Raamatute loendi mall)
 • Kõvasti kiirendati HTML-i analüüsimist, võttes kasutusele html5lib asemel html5-parser
 • Peamisele calibre raamatute loendile lisati puutetundlike ekraanide tugi. Nüüd saad kerimiseks nipsata, raamatute valimiseks toksata ja raamatute lugemiseks topelt-toksata.
 • Server: Lisati säte IP-aadressite keelustamiseks, kui sellelt on pärit liiga palju ebaõnnestunud sisselogimiskatseid
 • calibre-debug: Change the --explode-book action to only create the exploded directory and not rebuild the file. Add a new --implode-book action to rebuild the file, separately.
 • Raamatu üksikasjade paneel: Kirjete parem-klõpsu menüüsse lisati autorite/sarjade/siltide/jms. haldamine
 • Kobo draiver: Uue püsivara uuendus

Veaparandused

 • PDF väljund: Parandati taandareng versioonis 2.82, mis koomiksite teisendamisel PDF-failideks teisendamisel põhjustas mõnel juhul järjestikuste piltide muutumise järjest väiksemaks ja väiksemaks.

  Sulgeb piletid: 1706814

 • PDF-väljund: Parandati taandareng versioonis 2.83, mis päiseid/jaluseid kasutades põhjustas peatükkide lõpus vahetevahel tühje lehekülgi.

  Sulgeb piletid: 1706484

 • Hangi raamatuid: Uuendati poodide ebook.nl ja mitme amazoni veebisaidi pluginaid
 • Muuda raamatut: Peida redaktori tööriistaribad, kui need on tühjad

  Sulgeb piletid: 1706343

 • Server: Parandati lühendautentimist (digest authentication) kasutavate ebaõnnestunud sisselogimiskatsete logimine peamises logis
 • Kiirvaade: mitte-teksti tüüpi väljade sortimisel kasuta teksti asemel omaseid väärtusi.
 • Parandati viga, kus calibre taaskäivitamisel ei taastatud peidetud otsinguriba olekut

  Sulgeb piletid: 1705916

 • Fix option to not save cover separately when using Save to disk not working.

  Sulgeb piletid: 1704925

 • Server: Parandati viga brauserites, mis ei toeta IndexedDB-s blob talletust.

  Sulgeb piletid: 1704912

 • Comic input: Fix a bug in the normalize image filter that caused a crash when converting comics that contain a page with only a single color.

  Sulgeb piletid: 1704778

 • Muuda raamatut: Käsitle normaliseerimata unicode-tähemärke failinimedes paremini

  Sulgeb piletid: 1704225

Täiustatud uudiste allikad

 • Mediapart
 • New Yorker
 • Boston Globe
 • Private Eye

Väljalase: 3.4 [14. juuli 2017]

Uued võimalused

 • Muuda raamatut: Lubati 'Failide sirvija' kaudu kõigi valitud failide arvutisse eksportimine, parem-klõpsates ja valides 'Ekspordi valitud failid'
 • Server: Otsingu lehele naastes jäta meelde Siltide sirvija viimati kasutatud olek
 • Template language: Allow the in_list() functions to return different values depending on what is found
 • Lisati kohandatav otsetee fookuse suunamiseks Kiirvaatelt raamatute loendile

Veaparandused

 • Teisendamine: Metaandmete ümbrisesse avaldamisaastat sisestades tee seda kohalikus ajavöödis, et see vastaks calibre peamises aknas näidatule.

  Sulgeb piletid: 1703439

 • Serveri OPDS vood: Parandati viga, kus tähtede kategoorias näidati valet arvu, kui esines väiketähtedega nimesid.

  Sulgeb piletid: 1703251

 • Edit book: Fix 'Show details' button not visible when doing 'Replace all' rather than 'Count all'
 • Nook draiver: Eemalda tähemärk % seadmesse Nook saadetavatest failinimedest.

  Sulgeb piletid: 1703284

 • Parandati calibre käivitusaegne krahh, mida põhjustas Kiirvaade, kui rakendatud virtuaalne kogu oli tühi (ei sisaldanud raamatuid).

Täiustatud uudiste allikad

 • FOX News
 • Private Eye

Väljalase: 3.3 [7. juuli 2017]

Uued võimalused

 • Kiirvaate paneel: Lubati paneeli avamine ja sulgemine all paremas nurgas oleva nupu Laotus kaudu.

  Sulgeb piletid: 1701833

 • Raamatu üksikasjade paneel: Luba autorite nimedel paremklõpsates selle autori teoseid Amazonist otsida.

  Sulgeb piletid: 1702446

 • Edit book: When doing a Replace/Count all with multiple searches add a 'Show details' button on the result dialog that shows the individual counts for each search.
 • Kommentaaride muutja: Lisati nupp eraldajate (nt. <hr>-sildid) kergeks sisestamiseks kommentaare muutes

Veaparandused

 • Veebibrauseris vaatur: Parandati viga, kus tagasi/edasi nupud ei töötanud õigesti, kui klõpsati linkidel, mis viitasid erinevatele sisemistele failidele raamatus.

  Sulgeb piletid: 1700004

 • Server: Parandati viga, kus pärast nupu 'Näita rohkem raamatuid' klõpsamist loendi režiimi muutmine põhjustas puuduliku raamatute loendi näitamise
 • Server: Parandati viga, kus sortimise/otsingu muutmine mobiilivaates /mobile töötas ainult vaikimisi koguga.

  Sulgeb piletid: 1701704

 • DOCX sisend: Parandati viga, kus mõne pildi jaoks ei säilitatud atribuute alt ja title
 • Amazon metaandmete allalaadimine: Vaikimisi allikaks pandi Bingi asemel Google, sest Bingi vahemälu paistab hetkel olevat raskustes
 • ISBNDB metaandmete allalaadimine: Saidiga isbndb.com ühendumisel eira SSL-vigu, sest nad ei paista oma vigase SSL-sertifikaadi parandamisest huvitatud olevat
 • Teisendamine: Parandati viga, kus heuristiline töötlemine eemaldas valesti mõned <br>-sildid.

  Sulgeb piletid: 1205637

 • Handle non-ASCII binary strings in the author_name_prefix/suffix tweaks.

  Sulgeb piletid: 1701138

Täiustatud uudiste allikad

 • Politico
 • The Times
 • The Sunday Times Magazine

Väljalase: 3.2.1 [29. juuni 2017]

Uued võimalused

 • Server: Allow logged in users to change their passwords by clicking the user icon in the top right corner of the home screen.

  Sulgeb piletid: 1700631

 • macOS: Add headless support: calibre command-line utilities can now run on macOS machines without a screen

Veaparandused

 • 3.2.1 parandas vea, mis põhjustas kaaneruudustiku vaates hiire rullikuga kerimise mittetöötamise
 • Viewer: Fix incorrect display of pages in paged mode for books that override the box-sizing CSS property on the <body> element.

  Sulgeb piletid: 1700109

 • Server: Parandati ühenduse aegumise vead SSL-i kasutades (levinud eriti serveri käitamisel windowsil)
 • Linux: Parandati Qt veast tulenenud Kaaneruudustikus aeglane hiire rullikuga kerimine
 • Musta nimekirja lisati iOS Reader rakendused ja Marvin XD pluginad, sest need ei lasknud calibrel käivituda ja need pole pikka aega nagunii töötanud, kuna Apple piiras USB-ligipääsu oma iOS seadmetele
 • Parandati viga, kus mõnel Windows 10 Home masinal programmisisene taaskäivitamine ei töötanud
 • EPUB3 metaandmed: Parandati mitme rolliga <dc:creator> elementide käsitlemine.

  Sulgeb piletid: 1699918

 • Server: Disallow client initiated SSL renegotiation
 • Windows: Try to prevent windows from showing the annoying 'no disk in drive' error messages at calibre startup if one of the calibre libraries is on a removable disk that is missing from the system

  Sulgeb piletid: 1701399

Uued uudiste allikad

 • Kitekinto, autor pofa

Täiustatud uudiste allikad

 • The Australian
 • Wired Daily

Väljalase: 3.1 [23. juuni 2017]

Uued võimalused

 • Edit metadata dialog: Allow right clicking the Paste ISBN button to instead paste an identifier with a different prefix.

  Sulgeb piletid: 1698543

 • Siltide sirvija: Lisati säte kirjetevahelise ruumi muutmiseks
 • Add an option in Preferences->Look & feel to show individual layout buttons in the status bar, as was the case in calibre 2.x
 • Metaandmete muutmise dialoog: Lisati nupud Jah/ei veergude kergeks määramiseks/tühjendamiseks

  Sulgeb piletid: 1698331

 • Tugi RAR 5.0 formaadis RAR- ja CBR-failidele

Veaparandused

 • Versioon 3.1.1 parandab taandarengu versioonis 3.1.0, mis ei lubanud iseseisval programmil calibre-server.exe Windowsil ja macOS-il töötada
 • Content server: Fix various bugs in the SSL implementation causing aborted transfers when enabling SSL in the server
 • Sisuserver: Parandati viga, kus pärast serveripoolseid vigu/aegumisi ei suletud ühendusi
 • Parandati käivitusaegne viga Windowsi süsteemidel, kui kodukausta tähemärkide kodeering oli süsteemi kodeeringust erinev

  Sulgeb piletid: 1699435

 • Edit book: Fix escaping of text for regular expression searches unnecessarily escaping spaces
 • Hangi raamatuid: Otsing tervest kataloogist, k.a. kitsendatud raamatutest

  Sulgeb piletid: 1698943

 • Parandati taandareng eelmises versioonis, mis põhjustas kirjete ümbernimetamisel Siltide sirvija vaate ringi hüppamist
 • Käivitusekraan: Parandati teksti vertikaalne kattumine mõne süsteemi/kirjasuuruse puhul
 • Server: suvandit --daemonize ei tohiks Windowsil ja macOS-il eksisteerida, sest see ei tööta nendel platvormidel
 • macOS: Parandati viga, kus calibre versioonis 3.0 mõned klaviatuuri otseteed ei töötanud

  Sulgeb piletid: 1698545

 • Server interface: Fix error in the Browse all downloaded page when the book list mode is set to detailed list
 • Hangi raamatuid: Veebisaitide muudatustest tulenevalt uuendati pluginad amazon.fr ja ebooks.com
 • Content server: Fix for home screen being empty if the path to the calibre library has a trailing slash.

  Sulgeb piletid: 1698489

 • Sisuserver: Parandati uue serveriliidese töötamine suvandiga --url-prefix, kui brauseris kasutatava URLi lõpust on kaldkriips ära jäetud.

  Sulgeb piletid: 1698406

 • Google piltide metaandmete allalaadimise plugin: Parandati veebisaidi muudatusest tulenev viga, kus ühtki kaanepilti ei laaditud alla

Täiustatud uudiste allikad

 • The Times
 • Wall Street Journal
 • New Yorker
 • BBC News

Väljalase: 3.0 [16. juuni 2017]

Uued võimalused

 • calibre versioonide 2.0 ja 3.0 vaheliste suuremate muudatuste üksikasjade nägemiseks vaata lehte https://calibre-ebook.com/new-in/twelve
 • Täiesti uuestikirjutatud Sisuserver, mis toetab raamatute lugemist sinu telefoni/tahvelarvuti veebibrauseris. Töötab ka võrguühenduse puudumise korral.
 • Kõrgeralduse tugi (Retina ekraanid)
 • Uus käivituskuva, tähistamaks calibre 3 väljalaskmist
 • Peamise kasutajaliidese pisimuudatused, et rõhutada põhivõimalusi

Veaparandused

 • Kobo driver: Fix for detection of some devices, with SD card not working on macOS
 • Siltide sirvija: Parandati oleku säilitamine uuestiloendamisel, kui nähtavad kategooriad olid muutunud.

  Sulgeb piletid: 1696596

 • CHM-sisend: Käsitle CHM-faile, millel on puuduvaid või tühje juurfaile.

  Sulgeb piletid: 1697764

 • Fix Page flips options box in viewer preferences bot being laid out properly
 • Parandati viga, mis põhjustas otsingukastis esimese allanoole vajutamise peale hüppamise kahe koha võrra
 • Fix editing the authors via the book list not respecting the tweak to control author name splitting
 • E-raamatute vaatur: Parandati väliste linkide töötamine allmärkuste paneelil
 • Parandati taandareng, mis takistas käsurea lõpetamise Bash'is

Uued uudiste allikad

 • RussiaFeed, autor Darko Miletic

Täiustatud uudiste allikad

 • Economist
 • New York Times
 • Private Eye
 • The Hindu
 • Harper's Magazine
 • Lifehacker
 • The Daily Mail
 • Vaatur: Täiustatud otsingu funktsionaalsus [4.9.1]

  Sulgeb piletid: 1834247

  Nüüd näidatakse kõik vasted, kui otsida külgribal sõnu. Toetab ka regulaaravaldistega otsimist.

 • Windows 10: Lisati tumeda teema tugi. [4.6]

  Kui sa lubad tumeda režiimi Windowsi sätete aknas Sätted->Isikupärastamine->Värvid ja taaskäivitad calibre, kasutab see tumedaid värve. Seda saab sisse lülitada ka keskkonnamuutuja CALIBRE_USE_DARK_PALETTE määramisel.

 • calibre versioonide 3.0 ja 4.0 vaheliste suuremate muudatuste üksikasjade nägemiseks vaata lehte https://calibre-ebook.com/new-in/thirteen [4.0]
 • Täiesti uuestikirjutatud e-raamatute vaatur, rõhuga raamatu teksti esitamisel ilma tähelepanu hajutamata [4.0]
 • Sisuserver: Lubati raamatute teisendamine [3.27.1]

  Raamatu teisendamiseks klõpsa raamatu üksikasjade lehe ülemisel ribal teisendamise ikoonil. Pane tähele, et teisendada saavad ainult sisselogitud kasutajad, kel on luba calibre kogus muudatusi teha.

 • Teisendamine: EPUB väljund: Lisati valik EPUB 3 failide väljundiks. [3.24.2]
 • Muuda raamatut: Lisati tööriist raamatute uuendamiseks EPUB 2-lt EPUB 3-ks (Tööriistad->Uuenda raamatu sisemust) [3.22.1]

  Automaatselt uuendab metaandmed, teisendab NCX sisukorra ja lisab vajalikud manifestikirjed

 • Sisuserver: Lubati raamatu üksikasjade lehel raamatute metaandmete muutmine [3.20]

  Raamatu üksikasjade lehel saad nüüd muuta mistahes metaandmeid ja kaanepilte, klõpsates ülemisel ribal paremal pool oleval metaandmete muutmise ikoonil. Pane tähele, et metaandmeid saavad muuta vaid kogus kirjutamise õigusi omavad kasutajad.

 • Allow splitting the book list, by right clicking on the column headers and choosing 'Split the book list' [3.17]

  This is useful to 'lock' one or more columns in place so that they are always visible even when scrolling through other columns. Also, the split list has a separate right click menu which you can configure via Preferences->Toolbars and menus

 • Sisuserver: Lubati veebiliidese kaudu raamatute lisamine ja kustutamine [3.16]

  Use the + icon in the top bar of the book list to add new books and the trash icon in the top bar of the book details page to a delete a book. Note that only authenticated users are allowed to perform these actions, so you have to setup user accounts for the server to use these features.

 • Veebibrauseris vaatur: Näita allmärkusi hüpikaknas. Sarnane calibre vaaturis oleva allmärkuse hüpikakna funktsiooniga. [3.10]
 • calibre versioonide 2.0 ja 3.0 vaheliste suuremate muudatuste üksikasjade nägemiseks vaata lehte https://calibre-ebook.com/new-in/twelve [3.0]
 • Täiesti uuestikirjutatud Sisuserver, mis toetab raamatute lugemist sinu telefoni/tahvelarvuti veebibrauseris. Töötab ka võrguühenduse puudumise korral. [3.0]
 • Kõrgeralduse tugi (Retina ekraanid) [3.0]

Täielik loend calibre muudatustest on saadaval siin.

Vali keel, mida kasutada