Zobacz Calibre w działaniu.

Zawiera przegląd głównych funkcji kalibru i sposób rozpoczęcia korzystania z nich. Kliknij go, aby rozpocząć oglądanie.
Based on calibre version 0.8.0. Also available on YouTube.

Download video: [MP4] [WEBM]

  • Edytor e-booków

    Zwiedzanie edytora e-booków Calibre.

    Download video: [MP4] [WEBM]

  • porady dotyczące interfejsu użytkowania

    Power tips to optimize your usage of the calibre User Interface to manage your book collection. Available on YouTube as well.

    Download video: [MP4] [WEBM]

Wybierz język strony

Anuluj